Förrådskaos på flera sjukhus – olagligt låg beredskap enligt MSB

Förrådskaos på flera sjukhus – olagligt låg beredskap enligt MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB – är starkt kritisk mot förrådskaoset mot flera sjukhus. Nödvändig materiel har inte levererats till sjukhusen, och förråden gapar nu tomma. Hundratals operationer har fått ställas in, tillsammans med ett stort antal andra behandlingar. Flera sjukhus – varav två universitetssjukhus, tre regioner samt Socialstyrelsen har tvingats att gå upp i stabsläge för att hantera situationen.

Annons

Region Uppsala, Region Västmanland samt Region Örebro befinner sig i stabsläge på grund av stora problem med nödvändiga leveranser av sjukvårdsmateriel till regionernas sjukhus. Även i Region Sörmland är läget allvarligt, men där har man inte behövt inta förhöjd beredskap och stabsläge. Förråden har gapat tomma och hundratals operationer har fått ställas in. Särskilt allvarlig är situationen i Uppsala och på Akademiska sjukhuset.

Källor på sjukhusen i Eskilstuna, Uppsala och Örebro som NB Nyhetsbyrån har varit i kontakt med talar om tomma förrådshyllor och uppkomna risker för patientsäkerheten när det saknas allt från tvättlappar till sterila handskar. Små leveranser har skett genom akuta rekvisistioner och omdisponeringar mellan sjukhusen. Detta har räddat upp situationen, men enbart väldigt kortsiktigt. På sjukhusen har man utöver inställda behandlingar och operationer även fått anpassa rutiner efter den uppkomna situationen.

Flera vårdanställda har uttryckt oro för vad som kan hända vid större samhällsstörningar när detta inträffar i ett normalläge. ” – Hur ska vi kunna klara en kris när vi inte klarar av vardagen och ett leverantörsbyte? Det skapar stark oro för om hur vi ska kunna ta hand om våra nära och kära i en kris. Det är under all kritik. U-landsmässigt faktiskt…” säger en ST-läkare på Akademiska sjukhuset till NB.

MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – är starkt kritisk till situationen. Situationen har uppkommit i samband med regionerna bytte leverantör, när leveranserna uteblev och försenades. Kritiken mot regionerna handlar om att de inte säkerställt sina förråd innan leverantörsbytet. MSB anser att regionerna har brutit mot lagen med sina låga beredskap.

Fredrik Antonsson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!