McKinsey: Hälften av världens banker är för svaga för att överleva en lågkonjunktur

McKinsey: Hälften av världens banker är för svaga för att överleva en lågkonjunktur
I en rykande färsk studie från konsultföretaget McKinsey & Co har man funnit att en majoritet av världens banker inte är stabila eftersom deras avkastning på eget kapital inte står sig i takt med dess kostnadsökningar. Detta rapporterar Bloombergs News. Mer än hälften av världens banker är alltså alltför svaga för att överleva en lågkonjunktur. 

I studien har man tittat på 1 000 banker i utvecklings- och tillväxtländer och fann då att cirka en tredjedel av bankerna gjort en avkastning på bara 1,6 procent under de senaste tre åren. Detta jämförs med en avkastning på drygt 17 procent för toppbankerna under samma period. 

"Nästan 35 procent av bankerna globalt är underskala och lider av att verka på ogynnsamma marknader", liksom att de har bristfälliga affärsmodeller, säger McKinsey. 

LÅGKONJUNKTUR PÅ VÄG - TILLVÄXTEN HAR AVTAGIT
"Medan man fortfarande utreder huruvida den nuvarande osäkerheten på marknaden kommer att leda till en överhängande lågkonjunktur eller en lång period av långsam tillväxt, är faktumet att tillväxten har avtagit," sade McKinsey. 

I rapporten skriver McKinsey att världens banker riskerar att bli ”fotnötter i historien”, då nya aktörer bidrar till att ändra kundernas beteenden. Bankernas egna försök att öka effektiviteten avfärdas av konsultbolaget som ”business as usual”. 

Andreas Swedberg

 

 
Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!