Nationalism innebär frihet och är motsatsen till globalism

Nationalism innebär frihet och är motsatsen till globalism

Nationalism handlar inte om isolationism. Inte heller handlar det om rasism. Nationalism är istället motsatsen till imperialism och globalism, där globalism innebär att man vill ena världen under en världsregering. Nationalister anser istället att världen ska bestå av fristående oberoende länder tillika stater, istället för att världen ska bestå av en enda stor världsstat.

Annons

En nationalist anser att världen styrs bäst när nationer är fria och kan besluta om sitt oberoende, för vad som är bäst för landet och dess folk, och att man tar fasta på traditioner och kulturyttringar. Att man kan främja sina inhemska intressen utan att utländska intressen har möjlighet att lägga sig i. Att man är oberoende av omvärlden i form av politisk riktning.  

Folk runt om i världen, framför allt i västvärlden, har börjat efterfråga mer nationalism. Vi kan se det av att amerikanarna valt en president som har för avsikt att avsluta krig globalt, och som dessutom själv kallar sig för nationalist. Vi kan se det av att Storbritannien röstat för att lämna EU, för att ta tillbaka sitt självbestämmande.

Folk vill bevara deras sätt som man har levt på i generationer, det sätt som dom anser vara bäst, som byggts upp av deras förfäder. Det är mänskligt att vara nationalist, eftersom vi är mest lojala mot dom som står oss närmast, så som familj, folk och nation. Ett starkt samhälle präglas av en stark gemenskap till varandra.

Genom att bygga ett samhälle som grundar sig på enighet i form av ett enhetligt samhälle, familj och nation, kan man få människor att samarbeta tillsammans, som leder till att man vill ta värvning för att skydda sitt folk och göra sin plikt för sitt fosterland, och följer de lagar som nationen stiftat.

Det enda alternativet att bryta samhällen som bygger på nationalism, är att använda våld, och att därigenom kräva underkastelse, så som nazism och kommunism. Dessa imperialistiska idéer vill utrota oberoende och fria nationer i världen. Det går även att påvisa att när fria oberoende länder konkurrerar mot varandra, har det främjat vår samhällsutveckling, där fria människor tvingas till utveckling för att kunna konkurrera med omvärlden. Det har i sin tur skapat mängder av innovationer i vetenskapen, industrin och samhällsutveckling. Oberoende länder har helt enkelt gett upphov till en bättre och friare värld.

Många tror att nationalism legat till grund till första- och andra världskriget, men det är en lögn, eftersom att Adolf Hitler inte var något nationalist. Hitler var istället en imperialist. Om hans ambitioner hade varit begränsade till att styra Tyskland, hade det förvisso varit extremt dåligt för Tyskland. Samtidigt hade man besparat Frankrike, Storbritannien, Ryssland och alla andra länder ett världskrig. Tyvärr har europeiska ledare tagit till sig att oberoende länder är farliga, och att alla länder istället ska lyda under en regering.

Det var ur dessa tankar som idén till EU växte fram. Margaret Thatcher avskydde idén om att byråkrater sitter i Bryssel och bestämmer över vad Storbritannien ska tycka och tänka, och hur Storbritannien ska agera i stora politiska frågor. Det är i hennes anda som Storbritannien i juni 2016 röstade för att lämna EU. 5 månader senare, november 2016, vann Donald Trump presidentvalet i USA. Nationalism är därför på frammarsch, och om man bryr sig om frihet bör man som nationalist hoppas att globalister får stå tillbaka, och att människor i världen, åter igen får åtnjuta en friare värld, till följd av fria länder med sina fria folk, som utvecklar och hjälper varandra, för att stärka sina egna länder och sig själva, i förhållande till sig själva, och varann.

Annons

Den 24 september i år höll Donald Trump ett tal inför FN:s generalförsamling, där han sa att
– Framtiden tillhör patrioter, inte globalister.

Andreas Swedberg

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!