Massinvandringen är ett totalt misslyckande – vem bär ansvaret?

Massinvandringen är ett totalt misslyckande – vem bär ansvaret?

Den tidigare VDn på Scania, Leif Östling, har deklarerat att invandringen till Sverige är ett enormt misslyckande, att vi har tagit emot för många människor från Afrika och Mellanöstern som inte kommer kunna integreras i vårt samhälle, då vårt samhälle är betydligt mer avancerat än de samhällen som dom kommer ifrån. Östling har även erfarenhet av att anställa nyanlända. Av 100 nyanlända var det bara 10 som fungerade och som fick bli kvar på Scania. Östling spår att det kommer ta minst tre generationer för dessa människor att kunna etablera sig i vårt samhälle. Vad gör dom då ens här, kan man fråga sig. Om vi nu ska ha massinvandring, kosta vad det kosta vill; varför tar vi emot dom som är sämst och som står längst ifrån arbetsmarknaden? Varför tar vi inte emot dom som är bäst, och därmed ställer krav?

Om vi dessutom ser till den ökande kriminaliteten, otryggheten, oordning i skolan och missförhållandena i vården, som urholkar den svenska välfärden, borde detta frambringa massiva demonstrationer av svenskar som slår bakut och säger stop till att försörja människor som inte bidrar, utan som enbart blir en samhällelig belastning.

Men inget tycks få svensken att agera. I samhällsdebatten talar man om att svensken behöver upplysning. Att svensken inte förstår sig på samhällsutvecklingen. Att svensken är konflikträdd och därför inte vågar säga ifrån. Men behöver man verkligen påminnas om att Sverige är det land i västvärlden där det begås flest våldtäkter? Behöver man verkligen påminnas om att i Sveriges fjärde stad, Uppsala, känner sig 4 av 5 unga tjejer sig otrygga? Eller det faktum att det bara i vår huvudstad finns cirka 50 kriminella grupperingar? Vad är det svensken inte har förstått?

Min uppfattning är att svensken sätter sin tilltro till de politiker som har skapat de enorma problem vi har i vårt samhälle idag, och hoppas att de istället ska komma till insikt, att de tröttnar på dekadens och galenskap, och inser sitt misslyckande. Men det finns absolut ingenting som talar för det. Tvärtom.

Konstaterande
Vi kan konstatera att massinvandring från länder utanför Europa inte räddar våra pensioner och inte heller vår välfärd. Istället urholkas vår ekonomi, och svenskarna kommer få se att deras välfärd offrats på den humanitära stormaktens altare, allt för att försörja människor som inte är kompetenta eller som helt saknar viljan att etablera sig i vårt land.

När näringslivets främsta företrädare nu konstaterar att invandringen är ett enormt misslyckande, kan man hoppas att det vänder, men våra politiker gör fortsatt ingenting åt problemen. Senast igår (fredag) släppte man sex imamer fria som bedöms vara en risk mot landets säkerhet. Det är rent ut sagt tragiskt att den handfallna politiken får fortsätta, när det blir allt mer uppenbart för allt fler att denna utveckling är ohållbar.

Så vem bär ansvaret för detta totala misslyckande, och vem ansvarar för att lösa problemen? Jag menar att det är det svenska folket som gemensamt måste bestämma sig för vad Sverige ska vara, och hur Sverige ska lösa problemen. För det krävs handlingskraft och en stark vilja av att göra vårt land till det som det en gång var. Det vill säga en frizon för kvinnor. Där vi behandlar varandra med vördnad och respekt. Där barn kan gå till och från skolan, fredade från att bli rånade eller våldtagna. Ett fritt och tryggt land, så som vi minns Sverige, och så som vi vill ha Sverige.

Andreas Swedberg

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!