Orsakar religioner de flesta krig, och vad vore vår värld utan religion?

Orsakar religioner de flesta krig, och vad vore vår värld utan religion?

Många människor tycker att världen vore bättre utan religion. Men om alternativet är att världen styrs av ateister, hade det verkligen blivit bättre? Av erfarenhet så vet vi att världen inte skulle vara en tryggare och bättre plats. Det räcker med att titta på Stalins Ryssland eller Maos Kina.

De flesta krig som har startats genom historien, inklusive första och andra världskriget, har inte berott på religion utan på politiska, ekonomiska och ideologiska orsaker. Inte bara det, fler människor har blivit avrättade, torterade och avhumaniserade på grund av ateism i form av Marxism, som har tagit livet av betydligt fler än alla religiösa krig som någonsin har existerat.

I de krig som har utkämpats på grund av religion, har det verkliga syftet varit detsamma: att utöka sitt välstånd och makt. Religion har i krig bara använts som en maskering eller anledning för att kunna starta och utkämpa krig.

Protester mot religion antyder att religion leder till våld och att religion därför är dåligt, och att religion av den anledningen borde förkastas, men vad skulle människan göra utan religion?

Den universella frågan för oss människor är lycka. När människan förkastat religion, medvetet eller omedvetet, kommer vårt sökande på lycka bli vilsen och vara individuellt frustrerande. Vårt sökande skulle innebära att vi inte längre vet hur vi definierar lyckan eller vad vår jakt på densamma faktiskt skulle innebära. Vi skulle inte kunna motivera än mindre förklara den, och vi skulle ha svårare att relatera till andra människor, då vi inte längre är en del av en gemenskap. Vi blir alltså mer vilsna utan religion.

Vad är då det mystiska fenomen med religioner, som gör att miljoner människor världen över vallfärdar till Bagan, Bodh Gaya, Rom och Vatikanen, Mecka, Amritsar, Jerusalem och Kailash? De religiösa texterna ger en grundläggande förståelse för andlighet, som skiljer sig från gemene mans uppfattning, som gör att vi kan leva i harmoni i förhållande till de religiösa texterna. Vår andlighet i relation till filosofi med religion gör att vi förstår oss själva och kan bilda samhällen som grundar sig på gemensamma värderingar, vilket är grunden till fred, och inte till krig.

Religion handlar alltså inte bara om tro. Det handlar om beteenden och om identitet, om att enas och tillhöra, om att föra människor samman. Religion förenar, medan ateism splittrar, och gör oss rotlösa och vilsna, vilket gör att vi har lättare att låta oss påverkas när vi inte har någon stark tilltro till våra egna värderingar och till vår egen integritet.

Andreas SwedbergGillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!