Riksrevisionen dömer ut höghastighetståg

Riksrevisionen dömer ut höghastighetståg

Regeringen bör stoppa alla beslut i frågan om en eventuell höghastighetsjärnväg i Sverige innan planeringen har genomförts på rätt sätt. Det menar Riksrevisionen efter en granskning, som visar att planeringen har lidit av brister redan från början. SVT rapporterar.

Annons

’Jag delar inte den bedömningen.’ Det säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). ’Det krävs att man också ser nyttan av att vi får nya stambanor på plats även ur ett samhällsbyggnadsperspektiv och där tycker jag att Riksrevisionen missar poängen.’

Eneroth anser heller inte – trots Riksrevisionens kritik – att det är aktuellt att stoppa projektet med höghastighetstågen.

Myndighetens slutsats är emellertid, att staten har varit alltför fokuserad på just höghastighetståg som en lösning på problemen – i stället för att utgå från själva problemen för att sedan söka den bästa lösningen.

’Problemet uppfattar man som att klimatpåverkan från flyget är för stor och att det finns viss kapacitetsbrist i stambanan – därifrån bör man sedan ställa sig frågan: ’På vilka olika sätt skulle vi kunna lösa detta?’. Men det har man aldrig gjort.’ Det säger Ingemar Delveborn, projektledare för granskningen.

I stället har staten givit i uppdrag att utreda hur höghastighetstågen skall komma genomföras. Det betyder, enligt Riksrevisionen, att man inte har arbetat förutsättningslöst för att lösa problemen. Fokus har legat på tågen, inte problemet.

Riksrevisionen skriver också, att det är svårt att bedöma om kostnadsberäkningen på omkring 250 miljarder kronor är korrekt. Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att utreda alternativa lösningar.

Christopher Jarnvall

Annons
Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!