Moderaterna: Redovisa invandringens kostnader!

Moderaterna: Redovisa invandringens kostnader!

’Redovisa vad invandringen kostar kommunerna!’ Det kräver Maria Malmer Stenergard (M), migrationspolitisk talesperson för partiet, i ett debattinlägg i Dagens Samhälle. Fyra av fem kommuner skär ned nästa år och bristande integration ökar kostnaderna. Regeringen måste redovisa en analys av konsekvenserna av invandringen för Sveriges kommuner. Nedan en sammanfattning.

Annons

’I somras valde den socialdemokratiskt ledda regeringen att utöka rätten till anhöriginvandring, i vissa fall utan krav på att den som vill ta hit sina anhöriga har egen bostad eller tillräcklig försörjning. Det beslutades utan en ordentlig konsekvensanalys. Exempelvis redovisades inte effekterna för Sveriges kommuner.

Redan för två år sedan riktade Riksrevisionen allvarlig kritik mot avsaknaden av konsekvensanalyser i regeringens migrationspolitiska propositioner. På grund av det mer generösa regelverket för anhöriginvandring kommer såväl antalet asylsökande som antalet anhöriga att öka. En konsekvensanalys avseende anhöriginvandringen borde givetvis ha gjorts i förväg.

Tyvärr är det långt ifrån det enda exemplet på hur regeringen har nonchalerat behovet av konsekvensanalyser vad gäller invandringspolitiken – trots Riksrevisionens allvarliga kritik mot just bristen på sådana. Migrationsdomstolarnas ansträngda situation är ett exempel. I sin budget för 2020 underfinansierar regeringen domstolarna utan att beskriva följdverkningarna.

Gymnasielagen utgör ett annat exempel. Moderaterna varnade för lagens konsekvenser och röstade nej. Våra farhågor har nu blivit verklighet; lagen har havererat och vi ser ökad utsatthet, brottslighet och psykisk ohälsa bland ungdomarna. Från kommunerna hörs nödrop. Sveriges kommuner och landsting vill ha besked från regeringen men får inga svar.

Fyra av fem kommuner tvingas till nedskärningar nästa år. Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, har konstaterat att bristande integration ökar kostnaderna för Sveriges kommuner samtidigt som statens ersättningar minskar (Expressen, 28/4).

Moderaterna vill satsa 14 miljarder kronor i generella statsbidrag till Sveriges kommuner. Moderaterna kommer också fortsätta kräva ordentliga konsekvensanalyser inom den parlamentariska utredningen om den framtida migrationspolitiken. Det måste vara slut på tvära kast och skenande kostnader för Sveriges kommuner och regioner.

En genomtänkt och hållbar invandringspolitik kräver en regering som med öppna ögon vågar se konsekvenserna av den egna politiken.’

Annons

Maria Malmer Stenergard (M)

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!