’Vårt resultat i Pisa är litet överskattat’

’Vårt resultat i Pisa är litet överskattat’

Sverige plockar bort störst andel elever – drygt elva procent – från att delta i Pisa-undersökningen 2018. Dubbelt så många i jämförelse med Pisa 2015. Det beror på massinvandringen. Genomsnittet för de 37 OECD-länderna var fyra procent. Lärarnas tidning skriver.

Annons

’Det är svårt att känna glädje när mer än elva procent av eleverna tagits bort på grund av för dåliga kunskaper i svenska.’ Det säger Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axén Olin till TT.

’Vi klarar inte av att ta hand om barn som kommer från andra länder’, fortsätter Axén Olin och hon är kritisk till att utbildningsministern i intervjuer och på Twitter har talat om en ’glädjens dag’.

Lärarna kan exkludera elever av tre skäl:

De har måttlig till svår permanent fysisk funktionsnedsättning.

De har kognitiv beteendemässig eller emotionell funktionsnedsättning.

De har inte svenska som modersmål, har begränsade kunskaper i svenska och har fått mindre än ett års undervisning i svenska.

Myndigheten skriver i sin svenska sammanfattning av Pisaundersökningen: ’Det finns goda skäl att tro att den ökade graden av exkludering mellan 2015 och 2018 i huvudsak beror på ökad andel elever med begränsad erfarenhet av svenska språket’.

Annons

Pisaexperten Alli Klapp, Göteborgs universitet, ser det som en viktig fråga i debatten om Sveriges problem med likvärdigheten: ’Om det handlar om 4-5 procents bortfall så är det ändå en stor andel och då kanske vårt resultat i Pisa 2018 är lite överskattat.’

OECD har ändå accepterat, att Sverige exkluderar så många elever i Pisa 2018, trots att andelen överstiger fem procent. Anledningen är den stora migrationsströmmen 2015.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!