Boråsrapport: Flickor som inte bär slöja och barn som äter griskött angrips

Boråsrapport: Flickor som inte bär slöja och barn som äter griskött angrips

En hundra sidor lång färsk rapport om stadsdelen Norrby i Borås beskriver problemen i området. Det är kommunens avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) som har tagit fram den omfattande rapporten. Rapporten speglar lägesbilden de senaste fem åren i Boråsområdet Norrby. Rapporten redogjordes av Borås Tidning i torsdags den 2019-12-19.

Annons

OMFATTANDE PROBLEM
I Norrby finns kriminella nätverk, trångboddhet, klankonflikter, våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld. Rapporten tar även upp radikalisering, tystnadskultur, klankonflikter och släktfejder.

SPOTTAR EFTER KVINNOR OCH FLICKOR
Svenska elever angrips för att de äter griskött, kvinnor och flickor blir påhoppade för att de inte bär slöja. Rapporten beskriver det som ”otillbörlig påverkan” att kvinnor och flickor angrips på olika sätt. Man spottar efter flickor och kvinnor som man anser vara för lättklädda, mobbar och fryser ut personer.

På en särskild skola uppges att det förekommer stora problem med mobbning av flickor som inte lever efter normen och mot de elever som äter griskött, och detta händer flera gånger om dagen enligt rapporten. Barn står till exempel och tillrättavisar barn som tar griskött i skolbespisningen.

SOMALISK RÄTTSSKIPNING
I rapporten säger man att det förekommer rättsskipning på Norrby som påverkar varandra. En som verkställs av kriminella nätverk och som bland annat använder våld som vedergällningsmetoder. En med straff genom böter, som har sitt ursprung i den somaliska sedvanerätten.

Andreas Swedberg

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!