Polisen vill kunna få hjälp av Försvarsmakten

Polisen vill kunna få hjälp av Försvarsmakten

Rikspolischefen vill, att Försvarsmakten skall kunna stötta polisen mer än i dag, om Sverige drabbas av en upptrappad s k gråzonsproblematik. I en ’väldigt svår situation’ behöver polisen kunna räkna med att få ytterligare förstärkningar. Det skriver TT.

Annons

Det kan handla om ordningsstörningar, svårförklarliga olyckor, fysiska sabotage och cyberangrepp… Samtidigt har polisen redan i dag svårt att klara sitt uppdrag i takt med att skjutningar och sprängningar kraftigt har ökat.

’Vi har i fredags lämnat en skrivelse till regeringen, där jag hemställt att polisen skall kunna använda Försvarsmakten även i en större gråzonsproblematik.’ Det säger RPC Anders Thornberg.

Thornberg menar också, att militären bör kunna kallas in vid ett terrorattentat eller en liknande situation ’som kraftigt avviker från det normala’ och kräver polisens åtgärder. Redan i dag kan polisen använda försvaret som stöd till bekämpning av terrorism, men det är hårt reglerat.

Försvaret skulle kunna förstärka polisen, under polisens befäl. Det understryker Thornberg. Det handlar om att utföra vissa bevakningsåtgärder, finnas på olika platser, hjälpa till med kunskap om bomber och annat, ställa transporter eller resurser till förfogande.

Ett liknande upplägg finns i exempelvis Danmark och polisen i Malmö har tidigare sagt, att man skulle vilja titta närmare på detta. Nu tycks upplägget ha mognat inom polisen. Frågan är emellertid om det finns politisk beredskap för detta.

Riksdagen har redan nu fattat beslut om att Försvarsmakten skall kunna kopplas in under polisens befäl som stöd, när det gäller terrorism. Anders Thornberg ser, att man skulle kunna bygga vidare på detta. Han ser, att hotbilden mot Sverige i dag är komplex och gränsdragningen mellan krig och fred kommer inte alltid att vara tydlig.

’Det är inte säkert, att det i ett framtida läge är helt klart, om det är krig eller inte. Är det inte fattat ett beslut om höjd beredskap, är det polisen som har huvudansvaret enligt den svenska lagstiftningen.’ Det säger RPC.

Annons

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap. Då har polisen en skyldighet att bistå Försvarsmakten, men för att kunna göra det behövs fler poliser i yttre tjänst än i dag. Det menar Thornberg.

Försvarsberedningen har föreslagit, att beredskapspolisen skall återskapas med en styrka på 3.000 personer. RPC säger, att man har testat det tidigare, men polisen tyckte inte, att det föll så väl ut. I stället vill polisen kunna krigsplacera och använda ordningsvakter.

’Även de över 3.000 polisstudenter, som vi har i dag och som redan är väl bevandrade i polisiär verksamhet, även om de är under utbildning, skulle kunna användas i ett sådant skede.’ Det menar Anders Thornberg.

FOI definierar ’gråzon’ som ett tillstånd mellan fred och krig. Gråzon orsakas av ett antal kombinerade antagonistiska aktiviteter, ej avsedda att uppfattas som krigföring. Exempel: Politisk påverkan, manipulering av marknader, desinformation, informationspåverkan, stöd till ytterlighetsrörelser, maktdemonstrationer, illegal underrättelseinhämtning, hot och påtryckningar mot beslutsfattare, cyberangrepp och fysiska sabotage.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!