Varför skall vi lägga skattepengar på aktivister?!

Varför skall vi lägga skattepengar på aktivister?!

Vi ödslar skattepengar på allehanda – förment – behjärtansvärda projekt. Är det inte islamister som vill införa sharia-lagar under täckmanteln ’mänskliga rättigheter’, handlar det om organisationer som bedriver gerillakrig mot lagliga verksamheter.

Spel, alkohol och tobak är tre – i Sverige fullt lagliga – verksamheter som drar in stora pengar till statskassan. Det handlar om miljarder varje år. Ändå ägnar sig svenska staten åt ren dubbelmoral, i det att de betalar ut samma skattepengar till aktivister, som har ett uttalat syfte att strypa konsumtionen på just dessa områden.

Till vad nytta?!

Överkonsumtion av spel och alkohol är förkastligt och ställer till stora problem för många människor och deras omgivning. Vi vet idag, att rökning – framför allt cigarettrökning – är oerhört skadligt och i många fall dödligt. Rökning skördar betydligt fler offer bara i Kina än summan av de senaste årens pandemier.

Men branscherna är inte omedvetna om detta. Svenska spelbolag satsar själva stora resurser på att begränsa spelmissbruket. Alkoholproducenter och -importörer jobbar själva med kampanjer för att få ned konsumtionen och delar av tobaksindustrin håller på att ställa om från cigaretter till betydligt mindre farliga produkter som exempelvis IQOS, uppvärmd – inte förbränd – tobak.

Kommande söndag och måndag äger en stor konferens kring ’harm reduction’ – skademinimering – rum i Paris. Forskare på cancer- och folkhälsoområdena samlas för att diskutera hur man på bästa sätt skall kunna minska skadorna av mänskliga beteenden som visserligen ger oss njutning, men som inte är långsiktigt hållbara.

Agendan vid konferensen i Paris spänner över ett brett fält, alltifrån våra mat- och dryckesvanor till tobak och skador av för mycket sol på semestern. Frågan kring detta: Är förbud den bästa vägen att gå eller är det bättre att ge konsumenterna mindre skadliga alternativ?

Det är inte orimligt att tro, att exempelvis den omställning, som Philip Morris International nu gör från cigaretter till heat-not-burn-produkter som IQOS, kommer att få betydligt större positiva effekter än olika aktivistiska anti-rök-kampanjer finansierade med skattemedel.

Och det stora svenska spelbolaget Kindreds självbekostade kampanjer får sannolikt inte mindre effekt än skattepengar som pumpas in i aktivistiska organisationer, med uttalat syfte att bekämpa spelande.

Under 2017 och 2018 beviljade Folkhälsomyndigheten för respektive år sex (6) miljoner kronor till olika informationsprojekt som bara rörde tobaksbruk. Till vad nytta, kan man undra. Annat än att ge ett levebröd till olika aktivister, som i stället borde ägna sig åt riktiga jobb.

Låt branschen bidra till att själv sanera det som behöver åtgärdas. Marknaden i kombination med lagstiftning och allmän hälsoupplysning är det effektivaste sättet att skapa förbättringar. Varför skall vi dessutom göda en massa aktivister med egna intressen och agendor?!

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!