70 procent dör på grund av sin livsstil

70 procent dör på grund av sin livsstil

Professor Peter Harper från Storbritannien är doktor i onkologi och en ledande förespråkare för ’harm reduction’ eller skadereducering. Han driver aktivt frågan, som också har kommit att spela en viktig roll inom brittisk hälso- och sjukvård. Britterna är föregångare i Europa på detta område.

Harper brukar exemplifiera med 1980-talets färgstarka premiärminister Margaret Thatcher, som såg till att narkotikamissbrukare fick ’safe rooms’ och rena sprutor, så att infektionsrisken minskade. Det gjorde att Storbritannien gick från hög infektionsrisk till en av Europas lägsta.

Men senare regeringar har haft en mer dogmatisk inställning till narkotikamissbruk. Vilket har gjort att infektionsrisken snabbt ökade igen efter Thatchers tid vid makten. Idag är en av tre döda europeiska missbrukare från Storbritannien…

Men, menar Harper, vad gör man när människor inte vill ändra sitt beteende? Skadereducering handlar om att göra det bästa möjliga av verkligheten – inte att vara dogmatisk och vägra se världen sådan den är. Sju av tio i världen dör till följd av sin livsstil…

Men är det då inte egentligen rätt att ha en rent dogmatisk inställning till missbruk? Eller att kräva att en rökare slutar helt?

Nja, menar Harper. Min uppgift som läkare är att hjälpa människor att bli friska och må bättre. Jag kan säga till en rökare att sluta röka. Gör han eller hon det, är det allra bäst. Men om vederbörande inte slutar? Hur gör man då? Då gäller det att hitta ett alternativ som är mindre skadligt.

Public Health England motsvarar ungefär svenska Folkhälsomyndigheten/Socialstyrelsen och representerar England, Wales och Nordirland (Skottland har en egen motsvarighet). Hur kommer det sig att PHE – knutet till brittiska regeringen – är positivt till skadereducering? Vi skulle ha svårt att få  den svenska motsvarigheten till samma ställningstagande…

Jo, säger Harper, Public Health England har uteslutande lyssnat och lärt av vetenskapen. Man har gått igenom de rön som finns. Och de är tydliga: Det är bättre att exempelvis få en inbiten rökare att gå över till mindre farliga nikotinprodukter än att inte sluta röka alls.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!