Vi behöver all svensk jordbruksmark!

Vi behöver all svensk jordbruksmark!

Det har pågått en ödesdiger asfaltering av vår bästa svenska jordbruksmark under decennier. Nu börjar vi se hur marken tar slut och vi har för litet jord att försörja vår befolkning. Men ändå fortsätter kommunpolitikerna att köpa upp och bebygga svensk åkermark.

Utanför Norrköping pågår just nu en dragkamp om Sveriges finaste jordbruksmark – Motala ströms delta. Den marken har sin motsvarighet på några få ställen i Sverige. Ändå vill den styrande fyrklövern med Socialdemokraterna i spetsen bygga logistiklador på åkrarna. En del mark är redan uppköpt och förstörd.

I veckan lyckades dock Mark-och miljödomstolen sätta stopp för ett planerat köpladecentrum utanför Laholm i södra Halland. Det blev ett välkommet ställningstagande mot att bygga på åkermark.

Men i Falkenberg, några mil norröver, vill S-styret bebygga förstklassig åker. Nu närmast vill man planlägga 53 hektar till förmån för industri, en kriminalvårdsanstalt – eller ett sjukhus – samt grönstråk. Arbetstillfällen väger uppenbarligen tyngst.

Ofta kan man avfärda argumentet arbetstillfällen. I fallet Norrköping skulle ytterligare expropriering av åkermark och byggande av ett logistikcentrum möjligen skapa en handfull nya jobb. Medan desto fler skulle gå förlorade i det livsmedelsföretag som idag drivs på platsen, där des Istanbul jordbrukarna kämpar för bygdens överlevnad.

I Falkenberg tycks det också till stor del handla om bostadsbyggande. Trots att kommunen ser ut att ha hur mycket lediga bostäder som helst.

LRF har ofta gått i bräschen för att skydda vår jordbruksbygd. Men nu börjar även andra krafter och argument höras. I Norrköping värnar oppositionen äganderätten, men även miljöintresset – och beredskapen. För det är kanske just beredskapen – vikten av att ha jord för livsmedelsproduktion i framtiden – som väger allra tyngst.

I dag produceras ungefär hälften av maten vi äter i Sverige. Med klimatförändringarna blir delar av världen förmodligen svårodlad i framtiden. Sverige har dock goda förutsättningar att odla. Ändå byggs stora ytor åkermark bort varje år.

Den bästa åkermarken vi har i Sverige har minskat med 14 procent på 50 år, och vi kan bara försörja hälften av Sveriges befolkning med mat. Det understryker LRF i Halland i sina protester mot Falkenbergs asfalteringsplaner.

Vi behöver en plan och en fungerande livsmedelsstrategi! Vi skall inte ta åkermarken för given. Rätt vad det är står vi utan produktiv jordbruksmark och det enda som återstår att försörja vår befolkning med är hårdsmälta logistiklador!

Smaka på den!

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!