Polismyndigheten köper tjänster av socialdemokratiskt bolag

Polismyndigheten köper tjänster av socialdemokratiskt bolag

Polismyndigheten är en av de skattefinansierade myndigheter som spenderat miljoner på Bommersvik kursgård. Kursgården ägs av socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU, och intäkterna går rakt in i partikassan.

Annons

Bommersvik ligger i vackra omgivningar vid vattnet i Järna utanför Södertälje och har en tradition av att forma framtidens socialdemokratiska ledare och ministrar.

Enligt grundlagen, regeringsformen, första kapitlet, nionde paragrafen, skall myndigheter förhålla sig opartiska. Ändå betalar skattefinansierade myndigheter med jämna mellanrum det socialdemokratiska ungdomsförbundet för besök på kursgården Bommersvik.

Polismyndigheten är en av de myndigheter som gästat kursgården under årens lopp. Polismyndigheten har i dagsläget ett ramavtal mellan Bommersvik och Kammarkollegiet.

Ett ramavtal innebär att ett avtal tecknats för en generell överenskommelse som ligger till grund för framtida avtal. Vid en ramavtalsupphandling utses ett antal leverantörer som tecknar avtal med en upphandlande myndighet.

Kammarkollegiet är en myndighet som effektiviserar den offentliga förvaltningen genom att ingå ramavtal mellan myndigheter och företag enligt gällande lagar kring offentlig upphandling. Kammarkollegiet är den förvaltningsmyndighet som sköter Polismyndighetens upphandlingar och är således en mellanhand.

I Södertälje anbudsområde, där Bommersvik ligger, finns ett rangordnat ramavtal som är tecknat mellan Kammarkollegiet och Bommersvik. I detta ramavtal förekommer bland annat Scandic Skogshöjd och Quality Hotel Park bland leverantörerna, två företag som inte har någon uppenbar partipolitisk koppling.

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), skall alla leverantörer behandlas lika enligt likabehandlingsprincipen. Varje myndighet ansvarar för sin egen upphandling.

Annons

Enligt LOU behöver ingen hänsyn tas till vilken ägarstruktur som finns i de olika bolagen en myndighet väljer att köpa tjänster av. Enligt LOU finns det således inget utrymme att utesluta en leverantör enbart på grund av att leverantören ägs av ett politiskt parti så länge allt gått upphandlingsmässigt korrekt till.

Lotta Rydström som arbetar som exekutiv sekreterare på Transparency International, som är en internationell organisation mot korruption, menar att det inte är diskvalificerande för myndigheter att köpa tjänster av politiskt ägda bolag.

Definitionen av korruption är bland annat att ”utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”.

Ser man på omsättningen på Bommersvik AB, sedan Socialdemokraterna vann valet 2014 och fram till 2018, har omsättningen sakta stigit. En del av de intäkterna kommer alltså från myndigheter, vilka skall förhålla sig politiskt neutrala, samt bekostas gemensamt av svenska skattebetalare.

En källa som Nyhetsbyrån varit i kontakt med och som tidigare arbetat inom polisen bekräftar att polischeferna kontinuerligt besökte Bommersvik under hans tid inom polisen. Även personalen ska ha varit där och haft utbildningsdagar.

Kjell Jansson är förbundsordförande i Moderaterna i Stockholms län och kommenterar:

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det får gå till på det här viset. Det är direkt olämpligt att myndigheter köper tjänster av politiskt ägda bolag.

Katja Nyberg, tjänstledig polis och riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, instämmer med Kjell Jansson och tillägger:

– Jag ser inga problem med att Socialdemokraterna äger bolag som säljer tjänster och tjänar pengar, men när myndigheter är en del av kundunderlaget blir det genast problematiskt.

Vi hamnar i en gråzon där skattebetalarnas pengar via myndigheter lyfts in i egen politisk verksamhet. Även om allt gått upphandlingsmässigt korrekt till borde inte politiskt ägda bolag få vara med i offentliga upphandlingar. Intressekonflikten är inte enbart endimensionell här, utan det uppstår ytterligare en dimension där ett parti gynnas på skattebetalarnas bekostnad.

Man kan fråga sig hur socialdemokrater hade ställt sig till att deras skattepengar gått till kursgårdar ägda av Sverigedemokraterna.

En annan viktig aspekt är vad det sänder för signaler till nyutbildade poliser att i arbetet besöka en kursgård med så tydliga partipolitiska kopplingar.

Isabelle Eriksson

[email protected]

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!