Kommer Sverige att klappa ihop?

Kommer Sverige att klappa ihop?

Hur länge skulle Sverige klara sig om allt ”gick ned”? Om vår infrastruktur fallerade? En hypotetisk fråga, kanske du tänker, men i dessa dagar väcks den ändå till liv. Hur länge klarar vi ett nödläge? En vecka, en månad? Ingen verkar riktigt veta. Inte ens MSB-chefen Dan Eliasson, har vi förstått.

Annons

Finland har, enligt vanligtvis välunderrättade källor, en hygglig beredskap. Man säger sig kunna klara ett halvår ungefär. Finland har också en självförsörjningsgrad som ligger på 80 procent. Den är oförändrad sedan EU-inträdet.

Sverige ligger idag på 50 procent. För 25 år sedan – när vi gick in i EU – låg vi på samma nivå som Finland: 80 procent. Att vi har lagt för litet vikt på vår inhemska produktion och i alltför hög grad förlitat oss på omvärlden är inte bra. Men blir tydligt när krisen kommer.

Det kan också finnas andra skäl till att vår beredskap är dålig och behöver förbättras. Till exempel att MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – ägnar sig åt fel saker. Dagens Juridik skrev om detta redan sommaren 2017. MSB lade tio miljoner på att utreda ”maktrelationer vid krishantering”.

Naturligtvis fick MSB också äta upp detta sommaren 2018, när vi kämpade mot otaliga skogsbränder och behövde kalla in hjälp utifrån.

Hur ser det egentligen ut i våra strategiska myndigheter? Varför tycks Försvarsmakten syssla mer med genusfrågor än med beredskap? Just nu pågår en kampanj där man värvar just kvinnor: ”Varför heter det sjöman?” ”Kan man ha mens i fält?” Är detta Försvarsmaktens viktigaste problem just nu?

Och vad sysslar Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten med? Ägnar de också mer tid åt genderfrågor än åt beredskapslager?

Forskare vi talade med hade nyligen roat sig med att räkna ”träffar” på olika sökord på webben hos några av våra viktigaste myndigheter. Vederbörande underströk, att det förstås inte med säkerhet går att säga, att det som skrivs på webben helt avspeglar myndigheternas prioriteringar, men det är en hypotes att gå vidare med.

Annons

Socialstyrelsens webbsida:

Genus: 58 träffar
Mångfald: 119 träffar
Gender: 190 träffar
Värdegrund: 156 träffar
Hållbarhet: 45 träffar
Agenda 2030: 146 träffar

Beredskapslagring: 4 träffar
Beredskapslager: 17 träffar

Folkhälsomyndighetens webbsida:

Genus: 86 träffar
Mångfald: 94 träffar
Gender: 155 träffar
Värdegrund: 94 träffar
Hållbarhet: 549 träffar
Agenda 2030: 130 träffar

Beredskapslager: 17 träffar
Beredskapslagring: 17 träffar

Försvarsmaktens webbsida:

Genus: 22 träffar
Mångfald: 132 träffar
Gender: 341 träffar
Värdegrund: 213 träffar
Hållbarhet: 45 träffar
Agenda 2030: 202 träffar

Beredskapslager: 9 träffar
Beredskapslagring: 6 träffar

MSB:s webbsida:

Genus: 31 träffar
Mångfald: 97 träffar
Gender: 30 träffar
Värdegrund: 19 träffar
Hållbarhet: 23 träffar
Agenda 2030: 15 träffar

Beredskapslager: 23 träffar
Beredskapslagring: 9 träffar

Vi betalar dessa myndigheter för att vårt land skall fungera även under krisboch i värsta fall krig. Just nu känns ”beredskapslager” viktigare än ”mångfald”. Eller vad säger du?

Men nej, Sverige kommer nog inte att klappa ihop den här gången heller. Men vi har fått ytterligare en ringande varningsklocka. Det vore vällovligt, om våra strategiska myndigheter började ägna sig åt det de skall göra. Det vi betalar skatt för. Sverige behöver komma tillbaka till Finlands nivå. Minst.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!