Renare luft under Corona

Renare luft under Corona

Antalet döda i sviterna av luftföroreningar kan komma att minskas på grund av Coronapandemin. Minskad ekonomisk aktivitet och karantän i flera länder har redan haft stor effekt på luftkvaliteten. Effekten är också synligt från rymden.

Annons

NASA har visat satellitbilder över Kina, där luftföroreningarna sjönk dramatiskt under flera veckor av karantän. Nu syns samma mönster på satellitbilder över Italien. Båda mätningarna visar att halten kvävedioxid – en giftig men kortlivad gas – kraftigt har minskat. Det skriver SVT.

Luftföroreningar är en vanlig dödsorsak globalt. Därför kan utsläppsminskningarna få stora konsekvenser. Varje år dör uppskattningsvis minst sju miljoner människor världen över i förtid på grund av luftföroreningar.

Forskaren Marshall Burke från Stanford University har på sin personliga blogg kommit fram till att utsläppsminskningarna i Kina kan ha förhindrat 1.400 dödsfall på barn under fem år och 52.000 dödsfall på personer över 70.

Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå Universitet, anser dock, att uträkningen är alltför överskattad. Han tror inte att minskningen i antal dödsfall kommer att bli så stor, men att den ändå kommer att väga upp dödsfallen från Corona.

”Även om man bara tittar på kort tid, så borde nedgången i dödlighet bli lika stor som den ökning man har sett från viruspepedimin.” Det säger Bertil Forsberg. Det är främst dödsfall i riskgrupper som kommer att minska.

”Om halterna av partiklar från trafik och industrier i en region sänks under ett par månader är det sannolikt att minskningen i dödlighet skulle bli cirka 2-5 procent, vilket främst drivs av färre dödsfall i hjärt- och kärlsjukdom bland äldre personer.” Det säger Forsberg.

Forsberg vill dock understryka, att vi inte skall behöva få ett utbrott av Coronakaraktär för att få bukt med luftföroreningarna. ”Det är snarare så, att det upplyser oss om hur många dödsfall vi har på grund av dålig luft, det dör många miljoner människor varje år på grund av höga halter luftföroreningar.”

Annons

Forskare som analyserade SARS-utbrottet i Kina 2003 kom fram till att personer, som bodde i områden med förorenad luft, hade dubbelt så stor risk att dö av sjukdomen än de som bodde i områden med bättre luft.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!