Svensk tobakspolitik halkar efter – industrin står för skademinimering

Svensk tobakspolitik halkar efter – industrin står för skademinimering

Sverige går tillbaka sex placeringar – från plats nio till plats 15 – i den ”Tobacco Control Scale”, som mäter hur aktivt länder i Europa arbetar med tobakskontroll. Men varför hamnar Sverige, med lägst antal rökare i Europa, efter Norge där fler både röker och snusar?

Annons

Ja, en viktig förklaring är att Norge anses ha gjort mer på offentlig basis än vad Sverige har gjort. ”I Norge har man delvis accepterat riskreducering som begrepp. Till skillnad från den officiella svenska hållningen. Men det har ju inte gjort att färre dör i Norge än i Sverige. Inte heller att de har lägre andel total tobakskonsumtion än Sverige.” Det säger Markus Lindblad, kommunikationschef på världens största återförsäljare av nikotinportioner, Haypp Group.

I Norge ligger – enligt officiella siffror – den genomsnittliga andelen rökare på nio procent. Ytterligare nio procent röker till och från. Siffrorna för snusare ligger på 20 procent för män och sju för kvinnor. Ytterligare fyra procent snusar av och till.

Siffrorna i Sverige ser, enligt Folkhälsomyndigheten, ut så här: Sju procent är rökare och ytterligare sex procent röker av och till. Av männen snusar 18 procent och fyra procent av kvinnorna.

”Det är felaktigt att Sverige inte ligger i topp av indexet.  Industrins och handelns åtgärder har under många år drivit riskreduktion som strategi utan offentligt stöd. Det har lett till att Sverige har den lägsta andelen rökrelaterade dödsfall bland OECD-länderna. Listan borde återspegla vad som faktiskt görs på en marknad och inte hur ineffektiva nationella regler som inte efterlevs ser ut.” Det säger Markus Lindblad.

Regering och myndigheter har svårt att arbeta med effektiv riskreduktion för att minska dödsfallen ytterligare i och med att man är upplåst av den av Riksdagen antagna ANDT-strategin. Men vi ser en tendens till att det skulle kunna bli förändring. Riksdagen är idag enig och Socialutskottet vill nu att Sverige går i linje med hur övriga delar av omvärlden arbetar med frågan. Det gäller framför allt riskminimering på narkotikaområdet, men är man väl där kan andra delar av ANDT-paketet följa med.

(ANDT är en förkortning av alkohol, narkotika, doping och tobak (red anm)).

Idag har tjänstemännen på Socialdepartementet låst frågan från politiskt inflytande. Först styr Regeringens tjänstemän in Riksdagen till att klubba ANDT-strategin, där den klubbas i sin helhet och därefter tvingas Regeringen och myndigheterna att jobba efter den. Det blir också svårt att bryta ut delar ur den och till det kommer att den aldrig utreds av oberoende experter.

Annons

Ett bra exempel på hur det kunde vara är Storbritannien, som sedan flera år har ett omfattande och officiellt sanktionerat program för skademinimering av rökning. Landet kommer också i toppen av mätningen. I Sverige är det än så länge bara handeln och tobaksindustrin själv som har satt igång ett sådant, men hittills utan medverkan från stat och myndigheter.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!