Arbetslösheten kommer vara 10 procent till sommaren enligt Swedbank

Arbetslösheten kommer vara 10 procent till sommaren enligt Swedbank

På onsdagen presenterade Swedbank en konjunkturprognos. Swedbank skriver att coronakrisen får världsekonomin i fritt fall och att nedgången i svensk ekonomi kommer bli både bredare och gå snabbare än under finanskrisen år 2008.

Annons

Arbetslösheten skjuter upp till 10 procent till sommaren. Detta trots finanspolitiska stimulanser som saknar motstycke.

Sveriges BNP väntas minska med 4,2 procent i år. I januariprognosen räknade Swedbank med en tillväxt på 1,4 procent i år och 1,8 procent nästa år. Under 2019 ökade BNP med 1,2 procent.

Swedbank skriver att regeringar dagligen aviserar nya stödpaket, medan centralbanker gör allt för att lugna stressade finansmarknader.

”Coronakrisen är unik. Avmattningen i ekonomin bedöms nämligen vara lösningen på själva problemet. Den ekonomiska aktiviteten dämpas för att undvika en alltför snabb spridning av viruset och ‘platta ut kurvan’ över antalet människor som insjuknar”, skriver Swedbank.

Eftersom hushåll stannar hemma spenderar de bara det mest väsentliga, vilket gör att företag tappar efterfrågan som leder till att arbetslösheten stiger.

Hushållens konsumtion antas sjunka 4,2 procent i år, de fasta bruttoinvesteringarna minska 7,8 procent och exporten falla 10,4 procent.

BNP väntas sjunka cirka 6 procent under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, vilket är den snabbaste nedgången som uppmätts.

Annons

Arbetsmarknaden förvärras snabbt och arbetslösheten förväntas stiga. Antal varsel har ökat dramatiskt och närmar sig nivåer som senast noterades under finanskrisen. Arbetslösheten väntas stiga till 9,3 procent i år för att sedan falla tillbaka till 8,6 procent nästa år, vilket ändå är högre än förra årets 6,8 procent.

Swedbank framhåller att prognosen vilar på två viktiga antaganden. Dels att restriktioner från myndigheter i flertalet länder gradvis börjar lättas på inom några veckor, dels att ytterligare stödåtgärder till drabbade hushåll och företag lanseras i närtid. Då kan den ekonomiska aktiviteten gradvis börja stiga igen från sommaren.

”Vi bedömer dock att riskbilden till prognosen främst är på nedsidan”, skriver Swedbank.

I ett scenario där det tar längre tid med återhämtningen med försiktiga hushåll och företag som håller igen, antas global BNP minska med 5 procent i år och euroområdet krympa med 7 procent. Sveriges BNP minskar 8 procent och arbetslösheten stiger till 12 procent.

Andreas Swedberg

Läs också:
Uppdrag granskning misstänker penningtvätt i SEB och fortsätter sin granskning av Swedbank


Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!