Prioriterar unga illegala framför äldre svenskar

Prioriterar unga illegala framför äldre svenskar

Vi har nog anat det ganska länge, även om ingen har sagt det rent ut: Det prioriteras inom vården. Så har skett tidigare också, men nu kommer Socialstyrelsens formella anvisningar att få en långt mer omfattande praktisk betydelse.

Annons

Detta kan innebära – om man ställer det på sin spets – såväl teoretiskt som praktiskt, att yngre illegala migranter som olovligen har hållit sig gömda i Sverige kan komma att prioriteras framför äldre människor födda i Sverige, som i ett helt liv har betalat skatt för att få just vård.

Det kan finnas medicinska skäl till detta och bedömningar kommer att göras. Likväl kommer detta – i än högre grad än idag – att föranleda omfattande diskussioner kring hur ett samhälle behöver byggas och upprätthållas. Vad som kan anses vara rätt, skäligt, nödvändigt…

Detta är frågor som nu kommer i dagen och som kommer att bli föremål för omfattande politiska diskussioner och säkert även beslut framöver.

Så här ser Socialstyrelsens skrivelse ut:

”Intensivvårdsprioritering vid extraordinära situationer:

Under extraordinära förhållanden med begränsade resurser behöver indikationen för intensivvård skärpas. Även i normala fall ges intensivvård endast till svårt sjuka patienter, och sådana som riskerar att annars försämras i sitt tillstånd, men då även till patienter med låg sannolikhet att överleva.

I vissa fall görs detta för att ge tid till upprepad bedömning av situationen och för att ge tid till samråd med närstående.

Annons

I samband med en extraordinär resurssituation måste intensivvårdsresurserna däremot reserveras för patienter där intensivvården har stor sannolikhet att bidra till fortsatt överlevnad. Detta innebär en större restriktivitet med att inleda eller fortsätta intensivvård än i normalfallet

I samband med en extraordinär resurssituation måste intensivvårdsresurserna däremot reserveras för patienter där intensivvården har stor sannolikhet att bidra till fortsatt överlevnad. Detta innebär en större restriktivitet med att inleda eller fortsätta intensivvård än i normalfallet.

I linje med människovärdesprincipen får prioritering inte ske utifrån patientens kronologiska ålder i sig. Däremot är det tillåtet att ta hänsyn till patientens biologiska ålder, det vill säga vilken patientnytta som är möjlig given patientens biologiska tillstånd.

Det innebär att en ung person men med hög bräcklighet kan komma att prioriteras lägre än en gammal person men med större förmåga att klara och leva vidare efter intensivvård.

Prioritering får inte heller ske utifrån patientens sociala situation eller ställning, eventuell funktionsnedsättning eller utifrån huruvida patienten själv bidragit till att orsaka sitt tillstånd.”

Källor inom vården, som NB Nyhetsbyrån har talat med, säger att prioriteringar av ovanstående slag har skett under lång tid och man medger att frågan är etiskt svår. Men att det har bedömts vara nödvändigt att ha denna policy.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!