Sjuksköterska fick sparken efter larm om att äldre nekas syrgas

Sjuksköterska fick sparken efter larm om att äldre nekas syrgas

Sjuksköterskan Latifa Löfvenberg fick sparken när hon gick ut i media och larmade om hur de äldre covid-19-patienterna nekades syrgas och kvävdes till döds inom omsorgen. ”Jag har sett så mycket hemskheter, säger Latifa Löfvenberg till Nyhetsbyrån.

Annons

Latifa Löfvenberg arbetar som sjuksköterska och konsult inom den privata vården i Gävle och Stockholm. Latifa Löfvenberg är även politiker för Sverigedemokraterna och sitter som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden i Gävleborgs län, i regionfullmäktige samt i kommunfullmäktige i Gävle kommun. Nyligen fick hon sparken från sitt arbete för att hon gått ut i media och berättat hur många äldre far illa under coronapandemin.

– Jag uppskattar att runt tio personer har dött senaste tiden, och de har inte blivit testade för covid-19. Patienterna har dött av andningsrelaterade besvär, de har kvävts till döds och vi har ingen syrgas att ge dem. Istället får de morfin för att dämpa den värsta smärtan och rädslan. De nekas även sjukvård, då man fått direktiv från regionen att inte skicka in patienter med covid-19 symptom till sjukhuset, säger Latifa Löfvenberg till Nyhetsbyrån. 

Latifa Löfvenberg menar att varken kommunen eller regionen tagit sitt ansvar. I ett dokument från Region Gävleborg som Nyhetsbyrån tagit del av står det att syrgasbehandling förbättrar överlevnaden och ökar chansen att bli helt frisk. Ändå står det i dokumentet att syrgasbehandling utanför sjukhus inte är aktuellt. 

Vårdpersonalen är för inkompetenta för syrgas har regionen meddelat. Istället har vårdanställda utan utbildning börjat ge covidsjuka patienter morfin, efter beslut från medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS, i Gävle kommun. 

– Jag hade velat att man köpt in syrgaskoncentratorer för att ge patienterna syrgas i lindrande syfte, men det går inte, säger Latifa Löfvenberg uppgivet.

Latifa Löfvenberg är nu avskedad med omedelbar verkan på mycket oklara grunder. Hennes fackombud har begärt att arbetsgivaren ska förtydliga vad orsaken till uppsägningen är.

– Jag klarar mig alltid som sjuksköterska. För undersköterskorna kan det vara värre, de kanske tar det säkra före det osäkra och håller tyst. De jobbar dagligen med de här patienterna och får se så mycket lidande. De har inte en rättmätig lön för att behöva utstå sådana här saker, säger Latifa Löfvenberg.

Annons

När coronapandemin började ta fart insåg Latifa Löfvenberg tidigt vikten av skyddsutrustning. Hon började, tillsammans med sin son, tillverka skyddsvisir till vården för att det inte fanns skyddsutrustning tillräckligt att tillgå. Latifa Löfvenberg lyckades få ut skyddsutrustning via kriminalvården för att sedan ge till anställda då hon förstod att det bara var en tidsfråga innan covid-19 var ett faktum inom äldrevården. Men inledningsvis ville inte cheferna lyssna på Latifa Löfvenbergs initiativ, något hon upplever förvärrat situationen för dels personalen men även patienterna.

– Det har skapat en hel del otrygghet för personalen då de saknat adekvat skyddsutrustning. Pengar finns, man har bara prioriterat skattebetalarnas resurser fel anser jag. Kultur och annat måste få stå tillbaka i tider som dessa när det handlar om liv och död, berättar Latifa Löfvenberg.

Jon Tallinger är läkare och specialist i allmänmedicin. Han har intervjuat Latifa Löfvenberg i en Youtubevideo som fått mycket uppmärksamhet. Andra medier har därefter valt att uppmärksamma Latifa Löfvenbergs berättelse, dock inte de stora svenska mediehusen. Jon Tallinger är även han, väldigt kritisk till att de äldre inte har rätt till syrgas i Sverige. 

– Sverige har ingen logistik att ge syrgas i nuläget. Det är ingen svår fråga egentligen att lösa, men de ansvariga politikerna vill inte. Detta är moraliskt förkastligt. Jag är läkare och min primära uppgift är att rädda liv. Är detta för att spara pengar? Just nu samlar jag vittnesmål för att i framtiden ställa dem ansvariga till svars. Denna behandling vi utsätter våra äldre för just nu är något vi som nation kommer ha dåligt samvete för i decennier, säger Jon Tallinger till Nyhetsbyrån.

Flera internationella medier har uppmärksammat Latifa Löfvenbergs samt Jon Tallingers berättelser om avsaknad av syrgas till de äldre. Bland annat har BBC sökt Latifa Löfvenberg för en intervju.  

Isabelle Eriksson

[email protected]

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!