Usla skolor problemet – inte segregation

Usla skolor problemet – inte segregation

Regeringens utredare anser att skolelever skall blandas mellan områden för att öka integrationen. Detta har fått mycket kritik, eftersom närhetsprincipen tas bort. Men teknologie doktorn och författaren i ämnet (”Education unchained. What it takes to restore schools and Learning”) Erik Lidström menar, att det som borde åtgärdas är usel undervisning. Görs det försvinner segregationen gradvis av sig självt. Debattartikeln är ursprungligen publicerad i SvD. Det återges här i sammandrag.

Annons

”Det är smått fascinerande men samtidigt djupt tragiskt att läsa vad den senaste utredningen om den svenska skolan har att komma med. Syftet ska vara att ge barn vad som kallas för en mer likvärdig skola och att ’motarbeta skolsegregation’.

Till att börja med har vi det etiskt motbjudande i att behandla barn som boskap, som verktyg. Vissa barn ska enligt förslaget av huvudmän och av Skolverket sättas i andra skolor och genom sin närvaro minska segregationen. Bort från sina vänner, bort från sina närmiljöer för att agera barnarbetare mot segregation. Borde det inte vara politikernas uppgift?

Det verkliga problemet är dåliga, ofta usla skolor. Vad saknas i dagens skola? För det första en god arbetsmiljö. Över hälften av eleverna sade 2012 enligt Skolverket att de aldrig har arbetsro i skolan. Stökiga elever tillåts störa undervisningen i stället för att skickas ut ur klassrummet och till och med ut ur skolan. Övriga elever har att gilla läget, finna sig i att de inte kan lära sig mycket alls, och utgöra en mer eller mindre påtvingad kamratkrets.

För det andra att skolan sedan ungefär 50 år frångått traditionella undervisningsmetoder som katederundervisning. Övning ger färdighet även i skolan. Repetition är kunskapens moder. Traditionell undervisning är dock inte alls något konstigt eller omänskligt. Det är undervisningsmetoder som utvecklats via trial and error i ungefär 2 500 år.

Traditionella undervisningsmetoder är undervisningens konst. I dag lär lärarhögskolorna i stället ut undervisningsmetoder som ofta baseras på oprövade, framtänkta teorier av filosofer och sociologer som John Dewey och Pierre Bourdieu. Traditionell undervisning är mycket likt vad allas barn har att följa när de spelar fotboll, ishockey, innebandy, när de simtränar och så vidare. Grunderna nöts och nöts tills de sitter, och man respekterar tränaren.

För det tredje har vi tyvärr vidare problemet att lärare i dag har långt lägre kognitiv förmåga än förr. Från och med 1994 har den sjunkit som en sten. Att komma in på utbildningen genom högskoleprovet med 0,1 eller till och med 0,05 är i dag möjligt. En stor del av dem som gissar på alla frågor får långt högre resultat än så. Tidigare var det i stället endast de bästa eleverna som kunde bli lärare.

Till sist har vi det stora problemet med brist på segregation. Ja brist. En form av segregation är nivågruppering. Som Sture Eriksson påpekade i boken ’Systemfelen i skolan’ varierar inlärningshastigheten som en faktor mellan 2 och 4 mellan olika grupper elever. De individuella skillnaderna är ännu större.

Annons

Den segregation som existerar i våra utanförskapsområden har på liknande vis fördelen att läraren har större förutsättning att undervisa alla elever på ett och samma sätt i framför allt det svenska språket, och dessutom lägga ner mer tid på just detta.

Vad våra utanförskapsområden och resten av Sverige saknar är inte alls vad denna utredning föreslår. I stället behöver vi kompetenta lärare, traditionella undervisningsmetoder, ordning och reda i klassrummen och nivågruppering.

När detta väl hänt kommer skolorna att producera välutbildade elever som kommer att bo och verka i Sverige, utan att bero av bidrag. Och då kommer Sverige att avsegregeras av sig självt, utan att barn behöver bli offer för politikers halvkokta teorier.”

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!