Det finns gott om arbetskraft till jobb i jordbruket – men bidragen ställer till det…

Det finns gott om arbetskraft till jobb i jordbruket – men bidragen ställer till det…

Det är ett misslyckande på samhällsnivå att behöva ”importera” arbetskraft för att klara såväl svensk produktion av livsmedel som skogsnäringen. Vi har redan en arbetskraftsreserv av ett antal personer i Sverige, som stadigvarande befinner sig här men samtidigt står en bra bit i från den ordinarie arbetsmarknaden.

Annons

NB Nyhetsbyrån har skrivit om detta tidigare.

Det brukar heta, att utan gymnasieutbildning har svenska ungdomar svårt att få jobb. Men just repetetiva, enklare jobb inom frukt- och grönsaksodling, skogsplantering och även vissa delar av röjningen kräver faktiskt ingen gymnasieutbildning.

Samtidigt ser vi hur vissa obstruerar och vägrar att ta de jobb som erbjuds. Just pågår t ex en process, där Arbetsförmedlingen ställs till svars för att en klient av religiösa skäl vägrar ta ett anvisat jobb. Så frågan är hur det skulle gå att i praktiken tvinga ut människor i arbete. Bidrag är ju (än så länge) ofta ett mer lönande alternativ…

Den krassa verkligheten är, att de enklare jobben är för slitsamma eller för tråkiga. De branscher där de förekommer har också totalt sett för dålig lönsamhet och konkurrenskraft för att kunna betala och konkurrera med billigare import av samma produkter eller tävla med andra branscher om arbetskraft.

Men till sist ställer de svensks bidragssystemen till det. Bidragssystem skapar faktiskt inte incitament att ta ett jobb, vars nettolön kanske inte ens når upp till den ihopsamlade bidragsnivån. Trots att lönerna faktiskt är avtalsmässiga.

Ett annat problem är ju att många av lantbrukets enklare volymjobb är säsongsbetonade och ofta bara sträcker sig över några dagar eller veckor. Hur sysselsätter man säsongsanställda ett helt år? Det handlar snarast om matchning av olika kortare jobb för att skapa en helhet. Vem tar arbetsgivaransvar för dessa och skapar en jobbpool?

Det finns stora möjligheter att lösa detta inhouse utan säsongsarbetare från Asien eller Östeuropa. Vi måste förmodligen göra det, om vi inte periodvis – som detta pandemins år – skall svälta ihjäl. Men då krävs nytänkande från staten både vad det gäller regler och ersättning.

Annons

Rätt hanterat ger dock detta en öppning inte bara för dem som nu har blivit arbetslösa. Utan faktisk för många av de gamla och nya svenskar som hela tiden har stått långt ifrån arbetsmarknaden. Nu har de en chans att komma in där och förtjäna sin egen lön! Det borde ligga i alla intresse att så sker!

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!