Stängda tyska bordeller tvingar ut prostitutionen på gatan

Stängda tyska bordeller tvingar ut prostitutionen på gatan

I Tyskland finns – fullt lagligt – bordeller där kvinnor och även män kan hyra in sig för att ta emot kunder. En hyresvärd står för byggnad och infrastruktur, de prostituerade hyr en plats och betjänar sina kunder.

Annons

Allt detta sker under kontrollerade former och det blir även lättare för polisen att hantera verksamheten än kring den underjordiska prostitutionen, som för med sig mycket annan kriminalitet i spåren. Det menar tyska myndigheter.

Det är heller inte ovanligt att polisen slår till mot framför allt droghandel i dessa sammanhang.

I takt med att Corona-hotet har brett ut sig, har dock de tyska bordellerna fått stänga på grund av smittorisken. Sexarbetarna är oftast yngre och löper visserligen inte samma risk att bli allvarligt sjuka, medan kunderna i regel är äldre och kan tillhöra riskgrupper.

När nu prosititutionen har flyttat ut på gatan och till obskyra platser är kontrollen svårare och problemen ökar. Die Welt rapporterar.

Man försökte i början att förhindra smittspridning genom att förmedla hygienartiklar och desinfektionsmedel. Det berättade Susanne Bleier Wilp, som företräder sexarbetare i en form av facklig sammanslutning.

Men läkare förespråkade ändå, att det lades restriktioner på verksamheten, då riskerna ansågs vara för höga och skyddsåtgårderna inte var tillräckliga. Smittskyddet kräver offentliggörande av namn och identiteter, vilket ofta inte låter sig göras i dessa sammanhang.

Christopher Jarnvall

Annons
Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!