Stopp för kommuner att säga ”nej” till migranter

Stopp för kommuner att säga ”nej” till migranter

Från och med i år begränsades möjligheten för asylsökande att välja eget boende (EBO). Den asylant som bosatte sig i ett problemområde hade inte längre rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. Nu stoppar regeringen kommunens möjlighet att själv avgöra. Det skriver Hem & Hyra.

Annons

Regeringen pekade ut 32 kommuner och lät dessa själva avgöra vilka områden som skulle klassas som ”socioekonomiskt utsatta”. Men flera kommuner anmälde hela kommunen, vilket inte var syftet.

Av de 32 kommunerna är det elva stycken, som har valt att undanta hela kommunen från EBO. Exempelvis Göteborg och Malmö. Därför har regeringen bestämt sig för att göra ändringar och stoppa denna möjlighet.

”Syftet med begränsningen har hela tiden varit att den skall omfatta områden med sociala och ekonomiska utmaningar. Vi föreslår nu vissa ändringar, som förhindrar att en kommun anmäler ett område i strid med regleringens syfte.” Det meddelar justitieminister Morgan Johansson (S), ansvarig för migrationsfrågor.

Enligt förslaget kan länsstyrelsen stoppa en kommun från att anmäla ett område som inte uppfyller de önskade kriterierna.

I Göteborg drev stadens största partier – Socialdemokraterna och Demokraterna – igenom att hela kommunen skulle undantas.

”Jag anser att det är bra att någon gör en bedömning över hur kommunerna tolkar lagstiftningen när vissa kommuner väljer att inte följa lagstiftarens intentioner.” Det säger Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande. Han ser det som kritik mot Socialdemokraternas lokalstyre.

I Malmö tolkar inte kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) ändringen som kritik: ”Snarare är det väl en effekt av olika partiers viljor och det var väntat. Vi har varit kritiska mot EBO i 15 års tid så idén med hela Malmö var inget nytt.”

Annons

Stjernfeldt Jammeh är dock kritisk mot ändringarna som regeringen nu vill göra. ”Att enbart undanta vissa områden riskerar att dagens negativa effekter av EBO består. För Malmös del skulle risken för fusk med folkbokföring och svarthandel med hyresavtal öka om vi inte tog ett helhetsgrepp om kommunen.”

De elva kommuner som helt vill undantas från EBO är: Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Göteborg, Helsingborg, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Perstorp och Åstorp.

I övrigt omfattas dessa kommuner av lagstiftningen: Borlänge, Borås, Gävle, Halmstad, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Linköping, Motala, Norrköping, Nyköping, Sandviken, Stockholm, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!