”S i Malmö beskyller andra kommuner för Malmös problem”

”S i Malmö beskyller andra kommuner för Malmös problem”

Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, har meddelat att han i regel inte debatterar eller ger intervjuer i låsta media. När Malmö-kollegan Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) i ett inlägg i låsta SvD beskyller Staffanstorp för ”social dumping”, svarar han därför på sin Facebooksida, att Malmö skyller sina självförvållade problem på andra och överlåter dem på mer välskötta kommuner:

Annons

Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) för Malmö Stad, ondgör sig i en debattartikel i Svenska Dagbladet över ”social dumpning” och över Staffanstorps kommun.

Staffanstorps kommuns inställning har sedan många år varit glasklar.

1. Vi köper inte in bostäder, såsom villor och bostadsrättslägenheter, och erbjuder dessa till nyanlända.
2. Vi bygger inte områden som består av tillfälliga barackbostäder.
3. Vi låter inte nyanlända gå före andra i bostadsköer.
4. Vi ger inte försörjningsstöd (socialbidrag) åt illegala invandrare.
5. Moderaterna i Staffanstorp har under många år krävt/verkat för ett totalt flyktingstopp.
6. Staffanstorps kommun har som en av få kommuner en integrationsplikt.

Skälen till våra ställningstagande är att vi inte tror att man långsiktigt bygger ett rättvist och välintegrerat samhälle genom orättvisor. Ett nej på asylansökan måste också i konsekvensens namn innebära ett nej till välfärdssamhällets system.
De som inte har skyddsskäl ska inte stanna i landet. De som får stanna i landet ska bidra till samhället.

Staffanstorps strategi har varit lyckosam. I och med vår integrationsplikt så är vi år efter år den kommun i Skåne som har högst tal gällande att få svenskar som är födda utanför Europa i Arbete. Vi placerar oss ofta högt i olika kvalitetsmätningar och är en relativt trygg kommun.

Vår lyckosamma strategi innebär dock att vi inte klarar så stora volymer av nyanlända som kommit, framför allt de senast 5-10 åren.

Malmö har genom åren valt den andra vägen. Mångfald, utanförskap och kravlöshet.
Stjernfeldt Jammeh (S) är en del av det socialdemokratiska etablissemanget. Det toppskick inom partiet som påverkar den nationella politiken. Socialdemokraterna har styrt Malmö oavbrutet de senaste 25 åren och med få avbrott under större delen de senaste 100 åren.

Annons

Socialdemokraterna i Malmö är nu upprörda över ett rättsfall där Staffanstorps kommun fick rätt mot Malmö stad i Kammarrätten. Stjernfeldt Jammehs (S) ilska handlar om ett fall rörande en nyanländ familj som anvisades till Staffanstorps kommun. Eftersom tillgänglig bostad ej fanns att uppbringa inom Staffanstorps kommun så ska vi, enligt Socialtjänstlagen, söka tillgänglig bostad där det går att finna. Ledig bostad fanns i Malmö, 15 km från Staffanstorp.

Sveriges kommuner är enligt lag etableringsansvariga för de nyanlända som anvisas till kommuner. Etableringstiden gäller under två år. En lagstiftning som Socialdemokraterna var drivande att införa. Denna lagstiftning gör att familjen är Malmös ansvar efter två år, såvida familjen inte är självförsörjande. Vilket de inte är.

Stjernfeldt Jammeh (S) välkomnade denna lagstiftning. Samma lagstiftning som hon nu vidare vill bestrida i Högsta Förvaltningsdomstolen och får hon inte rätt där så säger hon att hon ska gå till sina partikamrater i Stockholm och få lagen ändrad – så att den passar henne.

Socialdemokraterna kallar det ”social dumpning”, men kanske hade familjen varit självförsörjande om Malmö stad haft en normal syn på kravställande, självförsörjning och bidragsberoende.

Kanske är det så att Malmö (S)tad ägnat sig år ”social dumpning” under årtionde genom sina politiska vägval? Stjernfeldt Jammeh (S) verkar också lägligt ha glömt alla de fall där Malmö placerat nyanlända i andra kommuner, bland annat i Staffanstorp, vilket avslöjades efter SVTs debattprogram Opinion Live i januari 2018.

Nu försöker Socialdemokraterna i Malmö att beskylla skötsamma kommuner för Malmös problem. För i Stjernfeldt Jammehs Malmö är det alltid någon annans fel till stadens problem. Malmö har genom sin politik sått vind och får nu skörda storm.

Christian Sonesson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!