Organisation för mänskliga rättigheter uttrycker stöd till Ibn Rushd

Organisation för mänskliga rättigheter uttrycker stöd till Ibn Rushd

Mänskliga rättighetsdagarna, MR-dagarna, säger sig vara” nordens viktigaste samlade mötesplats för ökad kunskap om mänskliga rättigheter”. Organisationen som får statligta bidrag visar nu sitt stöd till islamistiska studieförbundet, Ibn Rushd, som bland annat bjudit in IS-förespråkare, samt talare som uttryckt sig både homofobiskt och antisemitiskt till sina event. 

Annons

MR-dagarna har funnits som organisation sedan år 2000 och är ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt. MR-dagarna är ett arrangemang som vill sprida kunskap om alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Organisationen säger sig stå bakom FN:s allmänna krav om mänskliga rättigheter. 

MR-dagarna har flera samarbetspartners. Bland annat Ordfront, Diakonia, Svenska kyrkan, Uppsala Universitet och Diskrimineringsombudsmannen. 

Flera av de ovannämnda organisationerna och föreningarna har en relativiserande syn på islamism.

Till exempel har Diskrimineringsombudsmannen haft flera kända islamister i sin referensgrupp som Rashid Musa, tidigare ordförande för Sveriges unga muslimer, samt Fatima Doubakil företrädare för Muslimska mänskliga rättighetskommittén, MMRK. 

Fatima Doubakil var bland annat drivande i förtalsstämningen av Socialdemokraten Ann-Sofie Hermansson. En tvist Fatima Doubakil förlorade i rätten vilket ledde till att hon tvingades betala 190 000 kronor i rättegångskostander.  

2008 blev Ibn Rushd ett statsbidragsberättigat studieförbund. Nyhetsbyrån har skrivit om det religiösa studieförbundet Ibn Rushd tidigare. Ibn Rushd arrangerade så sent som 2018 eventet Muslimska Familjedagarna. Där hade Ibn Rushd tillsammans med dess medlemsorganisationer, Islamic Relief och Sveriges unga muslimer, bjudit in Noureddine Khademi som talare, även känd som ”Imam jihad”. Noureddine Khademi är en ökänd islamist från Tunisien som uppmanat till Jihad i Syrien. 

SUM, som var en av delarrangörerna, förlorade nyligen rätten till statsbidrag samt blev återbetalningsskyldiga enligt en dom i Kammarrätten. Den 15 juni i år har SUM begärt utträde som medlemsorganisation hos Ibn Rushd.

Annons

Nyligen har både Eskilstuna och Skurups kommun avvisat bidrag till Ibn Rushd, då de anser att studieförbundet inte vilar på en demokratisk grund.

Bland välkända talare som bjudits in på på MR-dagarna årliga arrangemang återfinns bland annat Alice Bah Kuhnke, Tobias Hübinette, Alexandra Pascalidou och Mattias Gardell. 

Samtliga personer delar samma ”värdegrundssfär” och har profilerat sig i frågor som anti-rasism, allas lika värde och islamofobi.

Journalisten Johan Westerholm har granskat Ibn Rushd som MR-dagarna säger sig stödja och menar att organisationen är en del av Muslimska Brödraskapet fasta struktur. 

Hur ser du på att MR-dagarna ställer sig bakom Ibn Rushd?

– Det är inte förvånande på något sätt att MR-dagarna ställer sig bakom Ibn Rushd. De ingår nämligen i samma bidragsindustriella kluster, säger Johan Westerholm till Nyhetsbyrån. 

Vidare berättar Johan Westerholm att det finns en otydlighet kring vilka mänskliga rättigheter som MR-dagarnas organisationer ställer sig bakom och att det är något som präglar hela verksamheten. 

– Är det FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som gäller? Eller är det Europakonventionen eller Kairodeklarationen, (de muslimska mänskliga rättigheterna) de ställer sig bakom? I nuläget verkar det hela tvetydigt då MR-dagarna ställer sig bakom en organisation som Ibn Rushd. Deras medlemsorganisationer vill snarare se Kairodeklarationen som deras grund för mänskliga rättigheter. Den förmedlar en helt annan syn på mänskliga rättigheter, nämligen sharia, där till exempel kritik och häcklande av religion ska vara otillåtet. 

MR-dagarna skriver i ett pressmeddelande att kritiken gällande Ibn Rushd är ”osaklig” och av ”islamofobkaraktär” och att de därför väljer att rikta sitt stöd till organisationen. 

Nyhetsbyrån har kontaktat MR-dagarnas projektledare, Caroline Mattsson, både via telefon och mail för att få ett svar på hur organisationen ser på att förena dessa olika krav på mänskliga rättigheter men inte fått något svar.

Isabelle Eriksson

[email protected] 

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!