SBU-rapport uppstyrd av antitobakslobbyn?

SBU-rapport uppstyrd av antitobakslobbyn?

Den 15 juni kom en rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rörande sambandet mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning. Kritiker menar, att en god intention togs över av antitobakslobbyn, som via politikerna styrde upp SBU. Och det är märkligt att snus inte anses vara skäl till att Sverige har lägst antal rökare i världen.

Annons

Bakgrunden var, enligt uppgifter till NB Nyhetsbyrån, denna: Konsumentorganisationer vände sig tidigare till SBU och bad dem att gå igenom e-cigaretter och snus som alternativ till tobaksrökning.

Detta i linje med vad man redan har gjort i brittiska parlamentet: Hur påverkar e-cigaretter och snus? Är det mindre skadligt än cigaretter? SBU var enligt uppgift positiv till en sådan genomgång.

Men lobbyorganisationen Tobaksfakta skall då, menar våra källor, ha gått in och påverkat politikerna. De i sin tur påverkade SBU:s problemställningar, som till slut blev dessa:

Bland personer som inte röker tobak: Sambandet mellan att använda snus eller e-cigaretter och att därefter börja röka tobak (påbörjad eller pågående användning av röktobak).

Bland personer som röker tobak: Sambandet mellan att använda snus eller e-cigaretter och att förändra sin tobaksrökning (rökstopp, ökning eller minskning).

SBU tillsatte ett expertråd, som – menar kritikerna – hade slagsida åt det negativa lägret rörande tobaksbruk – även mindre skadliga alternativ till rökning. Resultatet, menar man, blev då därefter: Man hittade ett tydligt samband mellan bruket av snus, e-cigaretter och tobaksrökning – och det sambandet framställs som starkare än det faktiskt tycks vara.

Undersökningen sändes också ut på remiss till Norge, Danmark och Finland. I Danmark och Finland delade remissinstanserna den svenska negativa hållningen, men inte i Norge.

Annons

Karl-Erik Lund vid norska folkhälsoinstitutet hade en avvikande uppfattning, som inte tycks ha passat in. Han har också uttryckt sin irritation över att dessa – hans synpunkter – delvis har ignorerats i rapporten.

Det som väl kanske förvånar mest är slutsatsen, att det inte tycks finnas något samband mellan snus och att sluta röka. Detta trots att Sverige har lägst andel rökare i EU och att huvuddelen av tobakskonsumtion idag sker i snusform.

Om SBU:s slutsatser alltså stämmer, skulle inte snus alls ha bidragit till att Sverige och Norge (de enda länder där snus är lagligt) har lägst antal rökare i världen.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!