Kina och Iran i samarbete mot USA och Europa

Kina och Iran i samarbete mot USA och Europa

Ett nytt internationellt samarbete håller på att ta form. Ett samarbete mellan den muslimska diktaturen Iran och det kommunistiska, ateistiska Kina. Båda med gemensamma intressen som knyter dem nära varandra och där västvärlden, och framför allt USA, är den gemensamma fienden.

Annons

Ett omfattande samarbetsavtal på en rad områden är, enligt New York Times, redan godkända av den iranska regeringen och har den högsta andliga ledningens välsignelse. Avtalet är brett och sträcker sig över 25 år. Ekonomiskt ska det handla om ett värde runt 400 miljarder dollar. Iransk olja till Kina, omfattande infrastruktursatsningar och militärt samarbete finns med i avtalet.

Avtalet gör det möjligt för Kina att ha militära rådgivare på plats i Iran och inte minst etablera kinesiska flottbaser längs persiska gulfen. Kina och Iran har tidigare genomfört gemensamma flottövningar i området som den iranske marinchefen beskrivit som slutet på den ”amerikanska mellanösterninvasionen”.

Nu finns det de som menar, och kanske hoppas, att avtalet som ännu inte är undertecknat är ett försök från Iran att skrämma västvärlden att i valet mellan två onda ting välja det minst onda. Vilket skulle vara att överge sanktionerna mot Iran hellre än att se Kina få ett stort inflytande på landet.

Iran vet att om man släpper in Kina får detta effekter på landets självständiga linje, men har man inget alternativ är man beredd att ta risken.

Ett kinesiskt-iranskt samarbete, eller partnerskap, skulle vara ett direkt hot mot Israel. Det skulle frigöra resurser för Iran att använda mot Israel. Och förhållandet mellan Israel och Iran är för närvarande mycket spänt.

För några veckor sedan utsattes atomanläggningen i Natanz i Iran för ett sprängattentat som många menar Israel låg bakom. Samtidigt finns Iranstödda Hamas direkt i Israels närhet och utgör ett ständigt hot mot israeliskt territorium och israeliska liv.

Ett samarbetsavtal mellan Kina och Iran, som det beskrivs, skulle drastiskt förändra den världspolitiska scenen till nackdel för västvärlden.

Annons

Rolf K Nilsson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!