”Förorten behöver försvenskas”

”Förorten behöver försvenskas”

Fredrik Kärrholm är polis, kriminolog och författare till Polishandboken. Han skrev 2017 ett inlägg i SvD om de växande problemen med brottslighet i Sveriges förorter. Och vår bristande förmåga att hantera problemen. Texten är tre år gammal, men än mer aktuell idag. Nedan en sammanfattning:

Annons

”I Rinkeby pekar barn finger åt polisen utan att någon höjer ett ögonbryn. I flera invandrartäta förorter tycks en destruktiv kultur ha brett ut sig bland barn, ungdomar och unga vuxna.

Förortskulturen är dock ingen utländsk kultur, utan resultatet av integration mellan arabisk och svensk kultur, med influenser från amerikansk hiphop-kultur.

Forskningsvärldens bidrag för att skapa förståelse för förortskulturen är tyvärr begränsat. Berörda delar av humaniora kan förvisso inte anklagas för bristande produktivitet, med en strid ström av kritiska vithetsstudier och feministisk, postkolonial forskning.

För de flesta poliser och andra professioner som är verksamma i orten är det emellertid inte forskning som efterfrågas. Problemet är tydligt.

Det finns en bristande respekt för statens legitimitet. Kvinnosynen är minst sagt omodern, präglad av hederstänkande. Från den svenska majoritetskulturen härrör osund materialism och låg tolerans för maktdistans.

Därtill bidrar amerikansk hip-hop med drogliberalism, våldsromantik och polishat. Musikaliska talanger från de svenska förorterna producerar låtar i samma genre. Grovt kriminella blir till förebilder. Goda dygder lyser med sin frånvaro.

Detta är så klart en förenkling och generalisering. Men särdrag finns likväl.

Annons

Polisen räknar numera så kallade utsatta områden till 61 stycken, varav 23 betecknas som särskilt utsatta. I dessa förefaller också förortskulturen vara särskilt framträdande. Denna kultur leder inte bara till brottslighet, utan är sannolikt även en bidragande orsak till arbetslöshet.

Det är hög tid att sluta prata om mångkultur och integration, till förmån för assimilering. Förorten behöver bli mer svensk, med ideal som laglydnad, jämställdhet, artighet, egenansvar och skyldigheter gentemot samhället.

De goda värderingar som har gjort Sverige starkt måste vara rådande även i våra förorter. Hur barn hälsar på polisen är en mätsticka.”

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!