Svenska fornlämningar förstörs – av brottslighet och i brist på kunskap

Svenska fornlämningar förstörs – av brottslighet och i brist på kunskap

Svenska fornlämningar och historiska minnesmärken är hotade. Vi har tidigare berättat om direkt förstörelse av den medeltida galgen i Visby eller om järnåldersgravar, där tjuvar tros jaga metaller.

Annons

Minnesmärken från Gustav III:s dagar har också vandaliserats. Det finns misstankar om att detta har skett i spåren av BLM-kravallerna.

Vittnesmål inkom nyligen om hur det stora gravröset på Klockarberget strax ovanför Botkyrka kyrka söder om Stockholm har vandaliserats. Någon tycks ha försökt ta sig in i gravkammaren.

Nyligen förstördes också gravrösen i närliggande Salem. Troligen i jakt på metall.

Idag rapporterar TV4 om hur fornlämningar förstörs genom försumlighet och oförstånd. Förändringar av naturen kan förstöra det skydd som kvarlevor av människor och djur har haft i årtusenden.

Ofta handlar förödelsen av våra fornlämningar om åverkan i jakt på metaller. Ibland ren vandalisering. I vissa fall okunskap. Nu efterlyser man ett bättre skydd för våra historiska minnesmärken och att myndigheterna – i regel på länsstyrelsenivå – vidtar åtgärder.

I fallet med förstörda lämningar som benrester från stenåldern handlar det ofta om utdikningar som har förändrat grundvattennivån. Det, menar osteologer, skulle kunna åtgärdas genom vidgad kunskap.

Christopher Jarnvall

Annons

 

Bilden föreställer gravröset ovanför Botkyrka kyrka och är tagen av Marie Hoving Wahlström.

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!