Triathleten Jonas Colting trotsar Folkhälsomyndigheten – anordnar event ändå

Triathleten Jonas Colting trotsar Folkhälsomyndigheten – anordnar event ändå

I ett Facebook-inlägg förklarar Jonas Colting varför han har fattat sitt beslut om att trotsa Folkhälsomyndigheten som nekat Colting från att anordna två tävlingar/event den 19-20 september i Borås – Borås Triathlon och Borås Swimrun, på grund av Covid-19.

Annons

Se Colting motivera sitt beslut här: https://www.facebook.com/jonas.colting/videos/10157160877821121

Colting förklarar att när Coronapandemin slog till mot Sverige så bestämde man omgående att tillfälligt ställa in eventen Borås Triathlon och Borås Swimrun, som då var planerade till sista helgen i maj. Man valde då att flytta eventen till den 19-20 september istället.

Medan tiden har gått ser Colting att Coronakrisen har mattats av avsevärt. Arrangörerna till de båda eventen har haft löpande dialog med polismyndigheten om när man kan förnya tillståndsansökan. Colting påtalar att tillståndsansökningarna har haft tydliga Coronaanpassningar med uppdelning av startfält i 50-personersgrupper före, under och efter eventet.

Beskeden man har fått, trots Coronaanpassningar, under senare delen av sommaren, är att det inte ens varit lönt att behandla ansökningarna då dessa skulle avslås direkt. Oavsett om tävlingsbanan är flera mil lång genom skog och sjö så får man inte vara fler än 50 personer på tävlingsbanan samtidigt.

När det återstod drygt fem veckor till den senarelagda eventhelgen, gjorde arrangörerna till eventen ett nytt försök med tillståndsansökan. Dels för att man behövde påbörja att antingen förbereda eventen eller ställa in och meddela det till alla deltagare, partners och leverantörer. Men också dels för att man sett att andra event har fått tillstånd för att genomföra event med flera hundra deltagare.

Arrangörerna fick då löfte av polisen om att också de skulle få tillstånd och att arrangörerna kunde påbörja både arbetet med förberedelser samt marknadsföra eventet. Men det faktiska tillståndet skulle dock dröja några veckor i processen att passera alla administrativa instanser.

Veckorna gick och arbetet sattes i full gång. I väntan på de faktiska tillstånden får man samtidigt göra ytterligare kompletteringar runt hur man har tänkt att hantera 50-personersgränsen.

Annons

Colting förklarar då att man tillhandahållit ytterligare dokument för att påvisa ”vårt helt vattentätaa och mycket genomtänkta flödesschema för respektive event, tillsammans med kartor som visar hur vi delar upp hela vårt eventområde, 4 hektar stort, i rutor där våra tävlande ska befinna sig innan och efter loppet, där varje ruta är 500 kvadratmeter stor med 10 kvadratmeter för varje tävlande, och hur både incheckning till kansli och själva startgrupperna följer ett strikt tidsschema där aldrig mer än 50 personer är på samma plats samtidigt!”

Trots att man gång efter annan påtalat att man har coronasäkrat eventet, fick man 9 dagar innan Borås Triathlon skulle gå av stapeln, ett slutgiltigt avslag på tillståndsansökan. Detta trots att tävlande under loppen är utspridda på banor som är många mil långa. Colting ifrågasätter också det slutgiltiga avslaget med att samhället under flera månader i princip har varit helt öppet med tusentals människor i trängsel på stränder och i varuhus.

Arrangörerna har haft direktkontakt med polisen, och polisen ska då ha uttryckt att situationen med Covid-19 är lika förvirrande för dem. Polisen ska också ha gett uttryck för att de har svårt att tillämpa den här lagen, då de tycker den är ”trubbig och märklig”. Man kan bli beviljad att anordna ett event beroende på vem som handlägger och vart i landet det rör sig om.

Colting menar på att en sådan ojämlik tolkning av lagen kallas för otillbörligt gynnande och att det är direkt olagligt för myndigheter att ägna sig åt.

Colting ifrågasätter det slutgiltiga beslutet med att vi inte har en pågående kris längre i Sverige.

Den som påstår att vi fortfarande lever i en pågående kris vill jag fråga; visa mig vart krisen finns. Var någonstans? Var är siffrorna som visar detta!? Var är statistiken som stödjer det?! Var finns krisen som motiverar att motionslopp som Borås Triathlon och Borås Swimrun måste ställas in?

Jonas ifrågasätter varför han som arrangör, i ett läge där allt färre bli smittade av Covid-19 och allt färre dör till följd av sjukdomen, ska behöva be myndigheter om lov för att samla 51 personer eller fler för att simma i en sjö, cykla på en väg eller springa i en skog, utspridda över timmar. Han tycker kort att beslutet är absurt, framför allt då svenskar under månader trängts i tusental i andra sammanhang, utan att myndigheterna har ifrågasatt det.

Colting menar att han inte ska behöva be om lov, och att han inte tänker göra det, och hänvisar till Sveriges grundlag, som skyddar mötesfriheten om att få samla människor utan myndigheters godkännande. Colting menar att det fanns en situation i våras och i somras där han och andra arrangörer tog ansvar genom att ställa in, och att det då fanns en betydelse av att inte samla större grupper människor. Men att det inte är relevant nu när antal smittade blir allt färre.

Jonas vill därför att någon i beslutsfattande ställning svarar på vilka grunder man idag fortsätter att upphäva och kompromissa vår grundlagsskyddade mötesfrihet, och med vilka argument.

Folkhälsomyndigheten tillstyrker i huvudsak regeringens förslag till ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Antalet deltagare som undantaget ska gälla rekommenderas initialt till 500

I remissvaret som Colting fått av Folkhälsomyndigheten står att läsa:
”Med anledning av detta har deltagargränsen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar sedan mars 2020 varit 50 personer. Denna begränsning är en långtgående inskränkning av den grundlagsreglerade mötes- och demonstrationsfriheten men har varit och är en del av att effektivt minska spridningen av covid-19. En sådan begränsning får dock inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett det. Smittskyddsåtgärder får vidare inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa”.

Colting kritiserar Idrottsministern då han tycker att det är givet att hon ska verka för idrottens intressen, att ”hon ska kriga för idrottens intressen!”, och Colting menar att hon inte har gjort det och därför är olämplig på sin post liksom övriga berörda ministrar.

Colting har i egenskap av tävlingsledare för Borås Triathlon och Borås Swimrun och tillsammans med sin organisation, beslutat sig för att man kommer genomföra sina event i alla fall. Därmed tänker man trotsa beslutet från Folkhälsomyndigheten.

Colting motivera beslutet med att ”jag tänker inte acceptera att våra event hindras av en orimlig restriktion med orimlig tillämpning, som har passerat bäst-före-datum. Jag tänker inte acceptera att min grundlagsskyddade mötesfrihet kränks på synnerligen grumliga grunder. Jag tänker inte acceptera att våra event hindras på grund av politisk senfärdighet och byråkrati. Jag tänker inte acceptera att våra event hindras på grund av godtycke och att vi blir offer för otillbörligt gynnande”.

Man har också beslutat sig för att för att överklaga Polismyndighetens beslut till Förvaltningsrätten och man kräver en juridisk prövning. I prövningen säger Colting att man har stöd av Svenska Triathlonförbundet, av ÖTILLÖ-organisationen, av En Svensk Klassiker, lokalt i Borås, av sina partners, sina leverantörer, och som Colting själv tolkat det, till och med av polisen själva.

Man kommer att fullfölja eventen som planerat, med eller utan tillstånd, och man kommer samla 400 personer över två distanser på Borås Triathlon och 250 personer på två distanser under Borås Swimrun. Colting påtalar dock att man fullt ut kommer att implementera sina Coronaanpassning och att man kommer ta sitt ansvar som arrangör.

Andreas Swedberg

Relaterat
Tafsningstävling vid skola i Nyköping

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!