Centern i Karlstad underlättar för moskébygge

Centern i Karlstad underlättar för moskébygge

För några veckor sedan avslog länsstyrelsen ett moskébygge i Karlstad med hänvisning till att parkeringsfrågan inte var löst. Men Centern i kommunen banar nu ändå väg för möjligheten att få bygga moskén. Det skriver NWT.

Annons

Det kom många överklaganden med anledning av moskébygget. Dessutom löpte arrendetiden på parkeringsplatserna bara på ett år i taget, vilket medförde avslag på begäran om att få bygga. NB Nyhetsbyrån skrev om detta tidigare.

Men Centern i Karlstad såg till att teknik- och fastighetsnämnden på onsdagen beslöt att förlänga arrendetiden för parkeringsplatserna vid den planerade moskén – från ett till tio år. Detta för att tillgodose kravet på en långsiktig parkeringslösning.

Ett längre parkeringsavtal ville även stadsbyggnadsnämnden se.

”Med det här beslutet hoppas vi att både länsstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden är nöjda. Parkeringsavtalet börjar gälla om två år. Det blir ingen betalning under byggtiden.” Det säger nämndordföranden Henrik Lander (C).

SD röstade nej i parkeringsfrågan och KD och M avstod från att rösta eftersom de är negativt inställda till en moské på Rud.

Nu skall frågan om bygglov för moskén upp för ny behandling i stadsbyggnadsnämnden.

”Vi har tio veckor på oss från det att en ny bygglovsansökan kommit in att ta ett beslut. Då får vi fundera över om tio års arrende är tillräckligt.” Det säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson (KD).

Annons

Även länsstyrelsen kommer ånyo att ta ställning i parkeringsfrågan.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!