Kristdemokraterna svänger på grund av äganderätten?

Kristdemokraterna svänger på grund av äganderätten?

Utanför Norrköping – i Motala ströms delta – pågår just nu en kamp om delar av vårt lands bördigaste åkermark. På ena sidan står en privat markägare som driver ett lönsamt livsmedelsföretag – på den andra står kommunledningen som vill att åkermarken upplåts för lagerbebyggelse av den typ som Rusta redan har.

Annons

Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna står mot oppositionen – Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna – som är i majoritet. Oppositionen motsätter sig kommunens planer på att köpa in även den sista privata marken – åtminstone om inte ägaren frivilligt säljer. Och det verkar inte ägaren – Björnsnäs – vilja göra.

Frågan om produktiv jordbruksmark och äganderätt har lyfts upp till nya nivåer på senare tid. Vikten av livsmedelsproduktion har ökat i spåren av både befolkningsutveckling i Sverige och Coronapandemin. Den är en riksangelägenhet.

Dessutom har äganderättsfrågan varit en svår nöt att knäcka för kommunstyrelsen, där åtminstone Kristdemokraterna av de fyra styrande partierna sätter äganderätten i första ledet.

NB Nyhetsbyrån har skrivit mycket kring detta ämne – som har principiell betydelse för hela Sverige, inte bara Norrköping och Östergötland. De enda vi hittills inte har talat med är KD, som ingår i den styrande ”fyrkanten”. Partiet – har vi förstått – våndas kring frågan om äganderätten, som tidigare har vägt lätt, när kommunen har löst in mark på Malmölandet.

Vi hade bokat en intervju med KD:s kommunalråd i Norrköping, Eva-Britt Sjöberg, rörande just Malmölandet, men hon ställde in den med kort varsel. Hon skrev bl a, att det ”pågår diskussioner inom partiet som jag vill avvakta innan jag uttalar mig”.

Något vi förstås respekterar, samtidigt som vi konstaterar, att frågan måste vara oerhört svårhanterlig för KD, som på riksnivån är mycket tydlig med att äganderätten gäller och kommer i första hand.

Som det nu uppfattas av många i Norrköping, styr Socialdemokraterna i ”fyrkanten” medan småpartierna C, L och KD får rätta in sig i ledet. Äganderättsfrågan domineras helt av Moderaterna, medan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna profilerar sig som jordbruksvänliga partier.

Annons

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!