Kan man lita på C, L och KD i äganderättsfrågan?

Kan man lita på C, L och KD i äganderättsfrågan?

Det pågår just nu en dragkamp mellan Norrköpings kommun och en privat markägare om en bit av Sveriges bästa åkermark. Kommunen vill asfaltera och upplåta marken till enorma lagerbaracker. Markägaren vill fortsätta att bruka jorden och driva sitt lönsamma företag.

Annons

I den här striden har oppositionen i Norrköping – V, MP, M och SD – positionerat sig för att hålla marken öppen för fortsatt jordbruk. Motiveringarna skiljer sig åt. Det handlar framför allt om beredskap för självförsörjning, vikten av att inte bebygga jordbruksmark som behövs för livsmedelsproduktion samt äganderätten.

Moderata oppositionskommunalrådet Sophia Jarl driver just nu debatten om äganderätten med Socialdemokraterna i kommunen, som frågar henne vad Moderaterna vill göra med den aktuella – privata – marken. Och Jarl svarar att frågan är irrelevant, eftersom marken inte tillhör Moderaterna eller kommunen – utan är privatägd.

Trots att den S-styrda kommunen nu har sagt, att tvångsinlösen inte är aktuell utan att man vill ha en frivillig uppgörelse med markägaren, fortsätter den styrande ”fyrkanten” att på olika omvägar försöka tvinga fram en ”frivillig” försäljning.

Bland annat bjuder man ut privatägd mark till främmande exploatörer – med ett tydligt syfte att få en motivering att tvinga fram en ”frivillig” försäljning.

Att Socialdemokraterna, som vant sig vid att hantera vår privata egendom som sin egen, ställrr frågan vad ett kommunalt parti vill göra med privat mark, förvånar inte. Mer oroande är att Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna – som alla styr Norrköping tillsammans med S – inte säger ifrån.

Liberalerna – via kommunalrådet Reidar Svedahl – driver på i frågan om att ta över marken från den privata ägaren. Där behöver vi inte tveka. Äganderätten kan köras över, om det krävs. Även om L temporärt har backat.

Centerpartiets hållning är mer svårbegriplig och borde stämma till eftertanke.

Annons

Kristdemokraterna har duckat i frågan. Vi skulle ha talat med deras kommunalråd Eva-Britt Sjöberg tidigare, men hon bad att få avvakta, eftersom partiet inte var riktigt färdiga i sin hållning kring Malmölandet. Är partiet alltså inte heller klar i sin inställning till äganderätten?

Så frågan är nu fortfarande obesvarad: Var står Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ifråga om äganderätten? Skall man göra ett undantag på just Malmölandet invid Norrköping och acceptera tvångsinlösen? Och var skall man i så fall tulla på principen i övrigt? Finns det någon gräns?

Detta skulle vi gärna vilja få svar på – snarast och vart fall i god tid inför kommande val.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!