Vem förlorar på en granskning av rättsstaten?

Vem förlorar på en granskning av rättsstaten?

Är Sverige en rättsstat och vem eller vilka är det i så fall som skulle förlora på en granskning av rättsstaten? Den frågar ställer juristen Johan Svensson, som har skrivit en serie artiklar kring ämnet för NB Nyhetsbyrån, i denna sjätte och sista del. Den senaste var publicerad i lördags

Annons

Alla svenska medborgare är garanterade rätten till en rättvis rättegång genom artikel 6.1 i Europakonventionen. Denna mänskliga rättighet, som även förutsätter att hela förundersökningen har varit rättvis, anser sig dock inte den svenska staten ha ”råd” med.

För genom att systematiskt lägga ned brottsutredningar, inte väcka åtal eller bevilja prövningstillstånd sparar staten stora pengar. I Uppdrag gransknings program ”Utredning nedlagd” (SVT 2019-03-12) visades det att andelen uppklarade våldtäktsbrott hade minskat och att det nu inte ens var ett av tio fall som klarades upp.

Hur mycket det skulle kosta staten per år att garantera alla en rättvis rättegång är givetvis svårt att säga, men det handlar i varje fall om en avsevärd ökning av de 49,4 miljarder som rättsväsendet kostade oss förra året.

Pengar som den svenska staten inte anser sig ha råd med. För staten har inte ens råd att ge åklagarmyndigheten de 50 miljoner per år under 2022 och 2023 för att den ska kunna behålla sin bemanning oförändrad.

Den enda som skulle förlora på en granskning av systemfel inom rättsväsendet är den svenska staten och inte en främmande makt. Det är inte heller de brottsoffer som nekas sin lagliga rätt till upprättelse av staten när deras polisutredningar läggs ned eller åklagare väljer att inte väcka åtal, trots stark fällande bevisning.

En rättsstat förutsätter dock fria och oberoende domstolar samt lika fria och oberoende medier. Sverige har inget av dessa och är därför inte heller någon demokratisk rättsstat. Vi har däremot en regering med en justitie- och migrationsminister som satsar mer pengar på migration och bistånd än på rättsväsendet.

Att tro att traditionella svenska medier som SVT och Aftonbladet skulle komma att uppmärksamma att den svenska rättsstaten inte existerar framstår som naivt. Det är lika naivt som att tro att bankerna själva skulle komma att anmäla brott mot lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, om de skulle komma att överta Finansinspektionens tillsynsansvar.

Annons

Tidigare hemligstämplade uppgifter från Polisen visar dessutom att antalet poliser i yttre tjänst har minskat de senaste fem åren, trots att befolkningen som helhet har ökat (”Desperata brevet till Löfven: Polisen kommer inte”, fPlus 2020-10-06):

”Siffrorna säger att det fanns 9 226 poliser i yttre tjänst år 2015. Den siffran sjönk till 9 049 år 2019, vilket innebär en minskning från 94 till 88 poliser per 100 000 invånare i Sverige.”

Samtidigt som antalet poliser ute gatorna minskar så ökar våldet, inbrotten och antalet ligor. Brotten är nu så många att Polisen inte längre med att utreda alla dessa. Att detta kan få katastrofala konsekvenser för tilliten till Polisen, rättsstaten och samhället i stort inser nog alla, även om inte alla vill medge det.

Rebecca Weidemo Uvell anser att det är ”stötande” och ”obegripligt” att riksdagspolitiker som Veronica Palm (S) fortfarande kan ha kvar generösa villkor år efter år efter avslutade uppdrag, samtidigt som de kan fakturera stora belopp i egna bolag (”Stäng av gräddfilen för tidigare politiker”, Expressen 2020-10-24).

Andra som har utnyttjat denna gräddfil är de tidigare statsministrarna Göran Persson (S) och Fredrik Reinfeldt (M). Men förklaringen till att ”detta elitens kryphål inte har täppts till ännu” är att det inte finns någon verklig politisk opposition i Sverige.

Bristen på en sådan opposition förklarar också varför vi har en svensk rättsstat som tillåter myndigheter och domstolar att systematiskt åsidosätta vad som gäller enligt lag (”Så skapade Sverige en självkorrumperande myndighetskultur”, Ledarsidorna 2020-10-24) och varför Stefan Löfven (S) och hans regering tillåts fortsätta bedriva sin uppenbart ansvarslösa politik till riksdagsvalet 2022.

Det är nämligen bara medborgarna som förlorar på denna politik, inte politikerna och andra höga företrädare för staten. De ser nämligen till att berika varandra ekonomiskt, oavsett politik och partipolitisk tillhörighet.

Johan Svensson

 

Foto: Wikimedia Commons

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!