Regeringen chockhöjer invandringen

Regeringen chockhöjer invandringen

Ett pressmeddelande ikväll ger vid handen att regeringen vill chockhöja invandringskvoten till Sverige framöver. Detta genom en ny komplettering till ett tidigare betänkande. Det talas om ”orimliga konsekvenser i enskilda fall” och ”särskilt ömmande omständigheter”. Något som tros öppna för många undantag. 

Annons

Bedömare NB Nyhetsbyrån har talat med säger, att detta är ett sätt för regeringen – där Miljöpartiet skjuter på – att ”chockhöja” invandringskvoten. Fredagkvällar brukar vara en bra tidpunkt för att släppa ut pressmeddelanden som man inte vill ha någon uppmärksamhet på. Det har helt säkert varit regeringens avsikt.

Men NB Nyhetsbyrån snappade ändå upp detta pressmeddelande.

Det handlar om en kompletterande promemoria till betänkandet ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” (SOU 2020:54).

Syftet med förslagen är att den nya ordningen med tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel skall vara långsiktigt hållbar och inte leda till orimliga konsekvenser i enskilda fall.

Förslagen innebär en möjlighet till uppehållstillstånd på grund av anknytning i vissa fall för en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om förhållandet har etablerats redan i hemlandet.

Det föreslås vidare en justerad tidpunkt för beräkningen av tremånadersfristen när det gäller undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring för kvotflyktingar.

Det föreslås också ändringar i den föreslagna bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av ”synnerligen ömmande” omständigheter, så att barn och vissa vuxna ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är ”särskilt ömmande”.

Annons

Förslagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2021.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!