Höstens ödesval för Svenska kyrkan – kristna eller marxister i förbund med islamister?

Höstens ödesval för Svenska kyrkan – kristna eller marxister i förbund med islamister?

Vid höstens kyrkoval ställs två uttolkningar av religionen mot varandra. Dels konservativa kristna, som inte vill se religionen smutsas ned av politik, dels en fortsättning på 68-kyrkan. Den senare är en kyrka som används som förklädnad för marxistiska teorier, politisk aktivism med inslag av antisemitism. Det skriver Johan Westerholm i Ledarsidorna.

Annons

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan skall styras.

Den socialdemokratiska sidoorganisationen “Tro och solidaritet” ställer upp i kyrkovalet. Man argumenterade vid senaste förbundsstämman för att partiet är en viktig del av demokratin i Svenska kyrkan. Muslimen Sara Kukka-Salam, oppositionsråd i Solna, valdes vid samma stämma till ny ordförande för “Tro och solidaritet” efter Ulf Bjereld.

Kukka-Salam valdes 2013 in i styrelsen för förbundets medlemsorganisation i Stockholm, när Omar Mustafa valdes som ordförande för föreningen Hjärta. Mustafa var vid tiden även ordförande för Muslimska brödraskapets svenska nätverksorganisation Islamiska Förbundet i Sverige.

Tro och Solidaritet har även en längre historia av att arbeta aktivt med det som kallas för ersättningsteologi. Att använda religionen som hävstång eller skydd för att fylla den med ett politiskt innehåll.

Det finns ett antal exempel på hur Svenska kyrkan nyttjar religionen för att med ersättningsteologiska resonemang driva en politisk agenda. I detta fall med kristendomen som täckmantel. Det mest kända exemplet har också sitt ursprung i Tro och Solidaritet: Broderskaparna eller Broderskapsrörelsen.

Där finns en tydlig Israel-fientlig falang och vi ser Svenska kyrkans engagemang i den antisemitiska BDS-rörelsen (Boycott, Disenvestment, Sanctions) riktad mot staten Israel. Grunden finns att söka i de antisionistiska och antisemitiska strömningar som rådde i Europa i början av 1900-talet och som ledde fram till nationalsocialismen.

Här finns en tydlig förbindelse mellan Tro och Solidaritet och Islamiska förbundet, som i sin tur utgör en del av det Muslimska brödraskapet i Sverige och dess spridande av antisemitism.

Annons

Och nu ser vi kopplingen mellan Svenska kyrkan, där ärkebiskop Antje Jackelén förrättar minneshögtider med imamen i Stockholms moské, Mahmoud Khalfi, en person som öppet erkänt sig vara anhängare till Brödraskapets ideologi – så sent som 2014.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!