Dryga böter för brott mot nya pandemilagen

Dryga böter för brott mot nya pandemilagen

Riksåklagaren föreslår i ett pressmeddelande, att överträdelser av vissa föreskrifter som kan komma att meddelas enligt den nya pandemilagen, skall ge 2.000 kronor i böter vid ordningsbot. Det skriver SvD.

Annons

Det var i förra veckan som riksdagen fattade beslut om den nya – tillfälliga – pandemilagen gällande Corona. Den nya lagen, som började gälla den 10 januari, ger regeringen och i viss mån kommuner möjlighet att utfärda straffsanktionerade föreskrifter som riktar sig mot enskilda personer.

Föreskrifterna kan bland annat röra förbud mot att samlas i sällskap av en viss storlek eller förbud mot att vistas på vissa allmänna platser – exempelvis parker.

Personer som överträder föreskrifterna kan dömas till penningböter och riksåklagaren föreslår nu att överträdelser av de föreskrifter som kan komma att utfärdas enligt lagen skall innebära 2.000 kronor i böter vid ordningsbot.

Förslaget skall ut på remiss till berörda myndigheter. Remisstiden uppges bli kort, så att ett beslut kan fattas redan den 18 januari och de nya bötesbeloppen träda i kraft den 27 januari.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!