Islamistiska Ibn Rushd fick miljoner svenska skattekronor på oriktig grund

Islamistiska Ibn Rushd fick miljoner svenska skattekronor på oriktig grund

Den 18 januari redovisade Folkbildningsrådet resultatet av den skärpta s k egenkontrollen av statsbidragen – skattepengar – till Utbildningsdepartementet. Egenkontrollen, utförd av studieförbunden själva, visar en ökande trend av avslöjade fall men samtidigt rapporterar källor, att det fortfarande finns kvar en gråzon av okänd storlek. Det skriver Ledarsidorna.

Annons

På senare år har ett par studieförbund drabbats av att deras anställda har manipulerat rapporteringen och förskingrat statsbidrag avsedda för folkbildning. I området Järva utanför Stockholm upptäcktes organiserad brottslighet efter ett avslöjande av TV4. Studieförbunden hade givit bidrag till verksamhet som inte genomförts. Studieförbund får då återbetala statsbidrag.

Fel, fusk och även brottslighet är något som studieförbunden har drabbats av genom åren. På senare tid har antalet fall ökat. Det menar Folkbildningsrådet.

De senaste årens avslöjanden har föranlett Folkbildningsrådet att skärpa kraven på studieförbundens egna kontrollverksamhet – en skärpning av den så kallade tillitsmodellen.

Tillitsmodellen innebär, att studieförbunden själva kontrollerar hur de har använt statsbidragen. Det är med andra ord inte Folkbildningsrådet självt som granskar studieförbundens användning av statsbidrag.

Den 13 oktober 2020 ålades nio studieförbund, efter det avslöjade fusket på Järva, att utöka sin kontroll genom en extra insats som skulle rapporteras 15 januari 2021. Kontrolluppdraget har omfattat åren 2017–2019.

Folkbildningsrådet identifierade ett antal riskparametrar, som studieförbunden uppmanades att utgå från: Personer med högt deltagande. Deltagare som under verksamhetsåret har deltagit i mer än ett studieförbunds verksamhet. Omfattande utbetalningar av kostnadsersättningar till samarbetspart. Verksamhetsutvecklare med ansvar för stora verksamhetsvolymer.

Kontrollerna har endast utförts av studieförbunden själva, det är inte resultatet av en extern granskning. De nio studieförbunden – där även islamistiska Ibn Rushd ingår – uppvisar en årligt ökande trend av oriktig rapportering.

Annons

Mellan 2017 och 2019 var ökningen av oriktig rapportering hos Studiefrämjandet nästan 50 procent. Motsvarande siffra för studieförbundet Ibn Rushd var ännu högre i relativa tal – en ökning med nästan 70 procent av oriktig rapportering.

Totalt rör det sig om miljonbelopp, som har delats ut på oriktig grund. Ett överslag ger runt 60 miljoner kronor, som skall återbetalas, men det kan komma att höjas.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!