Vill ha nationell strategi för vindkraft

Vill ha nationell strategi för vindkraft

Idag presenterar Naturvårdsverket och Energimyndigheten en gemensam nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Sveriges mål är att 100 procent av energibehovet skall komma från förnybar elproduktion år 2040, skriver man.

Annons

Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande, att man ser några av strategins byggstenar och förslag:

En utvecklad och sammanhållen planeringsprocess för landbaserad vindkraft. Detta är fokus i strategin; en regional fördelning av det nationella utbyggnadsbehovet och ett nationellt planeringsunderlag.

Att regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag för vindkraft.

En förändrad kommunal tillstyrkan som innebär att kommunens tillstyrkansbeslut kommer tidigare i processen och att beslutet är bindande i den fortsatta prövningsprocessen i det aktuella ärendet.

Att den lokala nyttan vid utbyggnad av vindkraft utreds.

Via analysuppdrag till länsstyrelserna om de regionala utbyggnadsbehoven blir det tydligt hur kommunerna i sin fysiska planering kan förhålla sig till det nationella målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040.

”En utvecklad planeringsprocess kommer att leda till en ökad förutsebarhet om vilka områden som bedöms ha potential för vindkraft och till mer likvärdiga bedömningar över landet.” Det säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Annons

Kritiker, som NB Nyhetsbyrån har talat med, ser nu att det kommunala veto, som idag finns rörande vindkraft, är allvarligt hotat när frågan lyfts upp på nationell nivå.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!