”Växande forskning visar att nedstängning inte ger resultat”

”Växande forskning visar att nedstängning inte ger resultat”

Nils Littorin är partiledare för lokala Malmölistan men även psykiatriläkare. Han är mycket kritisk till det sätt på vilket vi har hanterat Corona-pandemin. Växande forskning visar att nedstängning inte ger resultat.

Annons

Menar du att nedstängningen i spåren av Corona har varit olycklig?

-Sverige har ju blivit ett hatobjekt och bespottat – både i utlandet och hos många inom landet – då det gäller hanteringen och vårt vägval när det gäller att hålla samhället mer öppet. Men vilka fakta talar för att de svenska metoderna har givit fler döda? Det finns växande forskning som visar att nedstängning inte ger resultat. Storbritannien, Spanien, Belgien – de har alla stängt, men egentligen inte lyckats bättre än Sverige.

-Det finns inget vetenskapligt samband mellan nedstängning och lägre dödlighet. Vetenskapliga studier visar, att ”lock-downs” varken medför lägre dödlighet i Corona eller förhindrar överdödlighet.

-Dessutom är ”lock-downs” något helt nytt i västvärlden. Tidigare har man tillämpat karantän av sjuka människor – som under stora pandemier som Spanska sjukan. Men man har aldrig stängt ned hela länder. Att stänga helt är ett kinesiskt påhitt som väst och WHO har gjort till sina metoder. Inte så att Kina har dikterat vad vi skall göra – men vi har kopierat deras diktatoriska metoder.

Hur menar du att vi borde ha hanterat Corona-pandemin?

-Sverige gjorde fel som inte hade någon krisberedskap. Vi saknade skyddsutrustning till personal och patienter. Sjukvården har varit kraftigt överbelastad och det har att göra med att man har skurit ned på intensiv- och slutenvården i Sverige under decennier. Vi har varit dåligt rustade, helt enkelt.

-Politiker har heller inte kunnat föreställa sig att vi skulle hamna i en sådan här kris. Men varje år med influensa har vi ju sett någon form av kris i sjukvården och överbelastning, så detta är inget nytt. Det har bara blivit extremt tydligt under Corona.

Annons

-Nu behöver vi fler vårdplatser och äldreomsorgen måste prioriteras. Vi måste ha bättre koll på vem som jobbar där, se till att de äldre inte träffar alltför många olika personer…

Hur återgår vi till det normala och startar samhället igen?

-Den klokaste och mest långsiktiga strategin menar jag att forskare vid de tunga lärosätena Oxford, Harvard och Stanford har haft – och det finns också svenska forskare som har varit talesmän för den: Vi behöver skydda riskgrupperna. Grupper med generellt låg risk behöver inte leva under ständiga restriktioner.

Hur skulle man göra mer konkret?

-Det finns snabbtest som kan identifiera om personal på äldreboende bär på smittan. Man kan också minska rotationen av personal. Ventilation är viktig. Kommunerna bör ordna så att äldre får hem mat och paket hämtade på posten…

-När man istället stänger ned samhället drabbas vi av s k collateral damage. Även människor med låg risk drabbas hårt. För dem blir alltså riskerna med själva nedstängningen större än med viruset. Vi ser då ökad psykisk ohälsa, ekonomisk ruin och viktig sjukvård som får stå tillbaka.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!