Ny rapport: Svensk tobakspolitik hinder för skademinimering

Ny rapport: Svensk tobakspolitik hinder för skademinimering

Svensk tobakspolitik är ett hinder för att de rökningsrelaterade skadorna skall minska. Det visar en ny rapport från Handelns utredningsinstitut (HUI). Den är framtagen av HUI Research och visar att olika nikotinprodukter är olika skadliga för hälsan.

Annons

Röktobak – som framför allt cigaretter – är det överlägset skadligaste, men det finns kunskapsbrist hos användarna kring vad det är som gör cigaretten skadlig, trots att rökarna gärna vill ha denna typ av information från bland andra tobaksbolag, myndigheter och sjukvård.

Men, visar rapporten, Sveriges tobakspolitik hindrar dessa aktörer från att ge den efterfrågade information till användarna – trots att det finns tydliga evidens på att detta hade kunnat minska de tobaksrelaterade skadorna. Det framgår av ett pressmeddelande från HUI.

Rapporten visar alltså, att det finns stora skillnader vad det gäller hälsorisker mellan olika typer av nikotinprodukter – men också kunskapsbrister gällande skadegraden av olika typer av nikotinprodukter och beståndsdelar i nikotinprodukterna.

Exempelvis tror många användare, att nikotin är en direkt orsak till rökrelaterade sjukdomar. Dessutom underskattas risken med själva tobaksförbränningen. Det säger Jonas Arnberg från HUI Research.

Användarna vill få information om nikotinprodukternas relativa risker från flera olika källor, från såväl myndigheter, sjukvård som tobaksbolag.

Användarna anser, att trovärdigheten är som störst när informationen kommer från myndigheter och sjukvård. Sådan skulle därför på ett effektivt sätt kunna hjälpa användarna att fatta informerade beslut om sin förbrukning av nikotinprodukter – även om man inte helt avstår från bruket. Det menar Arnberg.

Rapporten understryker dock, att varken tobaksbolag eller återförsäljare har laglig möjlighet att informera användarna om skillnaden i hälsorisker mellan olika produkter. Men inte heller Folkhälsomyndigheten eller andra myndigheter informerar användarna om skillnaden i risker.

Annons

I länder som Nya Zeeland och Storbritannien uppmuntrar hälsomyndigheter rökare, som inte kan eller vill sluta, att byta till mindre skadliga alternativ. Men Sveriges tobakspolitik hindrar myndigheter att ge sådan information till användarna – trots tydlig evidens på att det hade kunnat minska de tobaksrelaterade skadorna.

Rapporten är framtagen av HUI Research på uppdrag av Philip Morris AB och har undersökt skadligheten hos olika nikotinprodukter, som cigaretter, snus, e-cigaretter och uppvärmda tobaksprodukter.  Syftet är – sägs det – är att informera om olika ämnens och produkters relativa skadegrad samt att undersöka hur välinformerade svenska användare av nikotinprodukter är.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!