Svenska kyrkan visste redan 1993 att man samarbetade med islamister

Svenska kyrkan visste redan 1993 att man samarbetade med islamister

Svenska kyrkan visste och Socialdemokraterna visste! Reaktionerna på Muslimska brödraskapets första etablering i Sverige kunde inte undgå någon. Ändå valde man dessa som samarbetspartners och tuffade på. Och försökte mörka i arkiven, som det dessvärre ser ut…

Annons

”En artikel i det numera nedlagda “Magazinet” identifierar sannolikt startpunkten, eller platsen, för det som skulle bli Muslimska brödraskapets bas för etablering i Sverige. En artikel som ledde till reaktioner på sådan nivå att vare sig Svenska kyrkan eller Socialdemokraterna ens i efterhand rimligen kan påstå att de inget visste om Brödraskapets företrädare, värderingar och agenda.” Det skriver Johan Westerholm i Ledarsidorna.

Han fortsätter: ”Historien om föregångaren till Stockholms moské, källarmoskén på Ringvägen 137, är okänd för de flesta. Många spår är idag raderade men några finns kvar. Spår som är fullständigt avgörande för att kunna styrka att Socialdemokraterna i Stockholms stad, Centerpartiet samt den tidigare Broderskapsrörelsen (idag Socialdemokrater för Tro och Solidaritet) hade god kunskap och full kännedom om moskéns verksamhet och inriktning.”

Westerholm skriver bl a detta på sin Facebooksida, att ”det var en del bök med att få fram artikeln som gav mig och flera en tydlig startpunkt, i tid och i rum, för Muslimska brödraskapets etablering i olika samhällsfunktioner.

Vari bestod böket? De första uppgifterna som jag fick var att artikeln i ”Magazinet” var publicerad under 1994. Av de sju pliktexemplar som skickas till bland annat Kungliga biblioteket så saknades ett och samma nummer från 1994 års utgåva på fem av dessa och var reserverade på de två andra.

Det vill säga – det var lätt att ramla i en konspirationsteoretisk fälla och att det då var Brödraskapet som rensat ut det exemplaret. Att det var jakten på detta enskilda som tog över jakten på informationen.

Arkivdyk är mödosamt. Men roligt. Och ju mer du gräver, desto mer vana får du. Åren som underrättelseofficer gav mig en bra bas att stå på. Just att ”gaffla” in ett exemplar – genom att begära ut mer än du behöver och ta det säkra för det osäkra är A och O. Att du ska jaga information, inte fysiska exemplar.

Annons

Och det försvunna exemplaret? Det finns en förklaring på det. Vem och varför som ville gallra ut just nummer sex från 1994.

För jag hittade även det med några skickliga bibliotekariers hjälp. Ett exemplar som inte alls låg där det skulle utan medvetet placerats fel. De kommer bli en alldeles egen artikel. Som inte har med Brödraskapet att göra men med en minst lika otrevlig organisation. Som satt i system att gallra ut obekväma sanningar från vårt kollektiva minne.”

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!