Sambandet ökad invandring – ökad kriminalitet – ökat antal skjutningar borde vara glasklart!

Sambandet ökad invandring – ökad kriminalitet – ökat antal skjutningar borde vara glasklart!

Sverige toppar ligan i Europa vad det gäller antal dödliga skjutningar. För 20 år sedan låg vi i botten – idag ligger vi i toppen. Det visar Brottsförebyggande Rådets senast rapport, som släpptes idag. NB Nyhetsbyrån har skrivit om den.

Annons

Att det ser ut som det gör är förstås illa nog. Men vad beror det på?

Ja, se det kan inte BRÅ:s utredare svara på. ”Upptakten till varför det dödliga skjutvåldet ökat mest i Sverige vet vi inte…”

Nej, OK… Men låt oss då friska upp minnet på BRÅ!

BRÅ beslöt efter politiska påtryckningar att ta bort definieringen av olika kategorier brottslingar. Personer födda i Sverige, personer med utländsk bakgrund, personer med svenska föräldrar – alla klumpades ihop, så att det inte längre skulle gå att urskilja brottslingens bakgrund.

Ändå kan vi tydligt se – med hjälp av att kika på brottsutredningar och domar – att människor med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade. Vilket då – för tydlighetens skull – INTE är detsamma som att de flesta med utländsk bakgrund är brottsbenägna.

Men verkligheten ser ut som den gör, därför att vi under 20 år har tagit emot mängder med människor från andra kulturer. Sveriges befolkning 2021 har en helt annan sammansättning än den hade 2000. Och tyvärr har inte alla som kommit hit blivit samvetsgranna och hyggliga medborgare…

Så både BRÅ och alla vi andra ”vet” faktiskt varför Sverige ligger i Europa-toppen då det gäller skjutningar. Men eftersom BRÅ inte längre får ta fram statistik som selekterar olika grupper, har vi inget bra BRÅ-material att luta oss mot.

Annons

Men det finns alltså annat material att tillgå. Om man vill och orkar  – eller får eller törs – lyfta fram det. Sambandet mellan ökad och okontrollerad invandring, ökad kriminalitet och ökat antal skjutningar borde vara uppenbart för alla och envar!

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!