”Vill man bekämpa cancer – satsa på snuset!”

”Vill man bekämpa cancer – satsa på snuset!”

EU måste välja om man verkligen vill bekämpa cancer. Det skriver EU-parlamentarikern Sara Skyttedal (KD) på sin Facebooksida. Fokusera på produkter som verkligen har förutsättningar att ersätta cigaretter! Det menar hon och lyfter fram olika rökfria tobaksprodukter som bättre alternativ till rökning: 

Annons

”I början av året lanserade EU-kommissionen en ny plan för att bekämpa cancer, där man säger sig vilja revidera gällande tobakslagstiftning i ljuset av en mer ambitiös syn på cancerbekämpning. Den rimliga följden av denna ambition är naturligtvis att EU också ändrar sin syn på snus, ändå vill EU-kommissionen snarare gå i motsatt riktning.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Genomsnittet i EU är en nästan dubbelt så hög tobaksrelaterad dödlighet som Sverige, trots jämförbara nivåer av tobakskonsumtion. Orsaken är snuset.

Snus är naturligtvis ingen hälsoprodukt, men i stark kontrast till rökning finns det ingen bevisad koppling mellan cancer och snusande (vilket bland annat framgår av en sammanställning i den ansedda tidskiften Lancet).

Menar EU allvar med att sätta cancerbekämpningen i centrum bör man således häva förbudet som finns mot snus på inre marknaden och bana väg för en av få produkter som på allvar möjliggör en utfasning av cigarrettrökning.

Jag har en pågående brevväxling om detta ämne med EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides. Snusforumet intervjuade mig tidigare i våras med anledning av detta, läs intervjun här: https://snusforumet.se/en/swedish-mep-calls-out-commission-dishonesty-on-snus-and-cancer/

När EU:s tobaksdirektiv revideras senare under mandatperioden kommer EU behöva välja. Antingen gör man vad man säger sig vilja, nämligen att sätta cancerbekämpningen i fokus och bana väg för produkter som faktiskt har förutsättningar att ersätta cigaretter. Eller så låter man återigen cigarettbolagens monopolintressen styra politiken.”

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!