Västervik använder kommunalt veto mot vindkraft

Västervik använder kommunalt veto mot vindkraft

Västerviks kommunstyrelse utnyttjar nu sitt kommunala veto och säger nej till vidare utbyggnad av vindkraftindustrier i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S) bekräftar att kommunstyrelsen har ställt sig bakom beslutet.

Annons

Man uppdrar nu åt kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadsenheten, att inleda arbetet med att revidera kommunens vindbruksplan utifrån de förändrade förutsättningarna med dagens kraftverk, som är betydligt högre än 2013, då planen gjordes.

Man föreslår också att kommunfullmäktige fattar beslut om att samtliga nyetableringar läggs på is. Inga nya vindkraftindustrier i Västervik tillstyrks till dess en ny vindbruksplan är klubbad.

Detta innebär att kommunen kommer att använda sitt kommunala veto för att aktivt stoppa kommande vindkraftsetableringar. Beslutet påverkar dock inte projekt som man redan har tillstyrkt (Lebo, Lervik och Tribbhult).

NB Nyhetsbyrån har tidigare skrivit om hur vindkraftsanläggningar blir alltmer ifrågasatta.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!