Sverigedemokraterna är starka bland invandrare

Sverigedemokraterna är starka bland invandrare

Hur stort stöd har egentligen Annie Lööf bland kvinnor? Ja, bara häften mot Jimmie Åkesson, i vart fall då det gäller kvinnor med utländsk bakgrund. Sverigedemokraterna har dubbelt så stort stöd bland dessa kvinnor som Centerpartiet. SD är överlag starka bland väljare med invandrarbakgrund. Detta visar SCB. Samtiden skriver om det.

Annons

Möjligen kunde detta dämpa Lööfs svepande anklagelser om främlingsfientlighet mot Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna. SD har 13 procent av gruppen kvinnor med utländsk bakgrund som sina väljare. Centern har 6,5 procent.

Tittar man på kvinnor födda i utlandet är utfallet ännu tydligare. Av dem sympatiserar 14,2 procent med Sverigedemokraterna, medan bara 6,6 procent uppger Annie Lööfs parti som sitt val.

I gruppen utrikes födda kvinnor är SD näst största parti – större än Moderaterna.

Även bland män med utländsk bakgrund ligger stödet för SD över genomsnittet. Partiet är näst största parti i denna grupp, med stöd av 20,2 procent. Stödet har ökat sedan tidigare. Inte i någon tidigare SCB-mätning har Sverigedemokraterna haft så starkt stöd bland män med utländsk bakgrund.

Män med utländsk bakgrund lyssnar dubbelt så mycket på Jimmie Åkesson som på V och MP tillsammans. Dessa båda partier sprider visserligen felaktiga rykten om SD:s invandringspolitik, men SD har dubbelt så många män som Vänsterpartiet. Stödet för Miljöpartiet är ytterligt svagt.

Även om man avgränsar till män födda i utlandet är SD näst största parti. Också här har Sverigedemokraterna mer än dubbelt så stort stöd som Centern: 18,4 procent för SD mot 7,9 procent för C.

Även V och MP ligger långt efter SD i sympatier i denna grupp med 9,5 respektive 3,5 procent.

Annons

Det ser alltså inte ut som om vare sig kvinnor eller män med utrikes bakgrund eller som är utlandsfödda går på Vänsterpartiernas propaganda mot Sverigedemokraterna. Möjligen vet dessa väljargrupper vad SD talar om då det exempelvis gäller problemen i utanförskapsområdena.

Invandrare tycks sympatisera med Sverigedemokraterna i stor utsträckning, eftersom man har liknande verklighetsbilder: Åtgärderna mot kriminaliteten och fusket är fullständigt otillräckliga. Man vill ha minskad invandring för att hinna redas upp de problem som finns idag.

Bland svenska kvinnor har dock SD ett förhållandevis lågt stöd. Det är faktiskt så, att fler kvinnor med utländsk bakgrund sympatiserar med Sverigedemokraterna än svenska kvinnor. Medan 10,2 procent av inrikes födda kvinnor sympatiserar med SD, är stödet 14,2 procent bland utrikes födda kvinnor.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!