Öronmärkta pengar till Göteborgs unga går till kriminella ensamkommande

Öronmärkta pengar till Göteborgs unga går till kriminella ensamkommande

Göteborgs stad öser miljoner över ensamkommande för att de inte skall begå brott. Pengar som skulle ha satsats på ungdomar i Göteborg, läggs istället på ensamkommande som väntar i asylprocessen eller på att utvisningsbeslutet skall verkställas. Det är helt fel prioritering, menar Jörgen Fogelklou (SD), kommunalråd, och Agneta Kjaerbeck (SD), ledamot i Socialnämnd centrum. Inlägget är utsprungligen publicerat på SD Göteborgs FB-sida:

Annons

”Restriktioner har i ett drygt år medfört negativa konsekvenser för ungdomar i Göteborg. Fritidsaktiviteter har pausats och mötesplatser stängt. Därför beslöt socialnämnd centrum i våras att utlysa fem miljoner kronor för att möjliggöra för civilsamhället att erbjuda aktiviteter och insatser till unga under sommaren 2021.

Då det var kort om tid gavs fullt mandat till socialförvaltningen att ta emot ansökningar och sedan dela ut dessa medel.

Frivilligorganisationen Agape, som arbetar för ensamkommande har nu beviljats 405.000 kr av dessa medel för att ge fritidsinsatser till unga i asylprocessen eller i väntan på verkställande av utvisningsbeslut.

Som ett vägande argument menar socialnämnden att Agape genom fritidsinsatser förhindrar att ensamkommande i väntan på sin utvisning, begår brott ute i samhället. Sverigedemokraterna reserverade sig givetvis på sittande möte mot beslutet.

Mellan 2019–2021 har Agape totalt tilldelats 5.985.000 kr i utvecklingsmedel och verksamhetsbidrag riktat till målgruppen ensamkommande. Sedan 2019 fram till dagens datum, med det bidrag som beviljades för fritidsinsatser på socialnämndens möte 15/6 har föreningen nu i samlade skattemedel totalt beviljats totalt 6.390.000 kr – över sex miljoner kr.

Häktesplatser för dem som väntar på utvisningar är överfulla och prioritet landar i att låsa in de mest kriminella. Övriga med utvisningsbeslut rör sig kvar fritt ute i samhället. Och delvis för att ensamkommande som väntar på ett utvisningsbeslut inte ska begå brott, avsätts pengar, medel som är öronmärkta till fritidsaktiviteter för unga i Göteborg.

Det är skönt att vara generös, men det är alldeles för lätt med andra människors pengar, det vill säga våra samlade skattemedel.

Annons

Kort sagt: Tack vare en illa genomarbetad gymnasielag har unga män utan rimliga asylskäl blivit kvar i Göteborg. En dålig livssituation tvingar in en del av dessa i kriminalitet, drogförsäljning och prostitution. Pengar öronmärkta till fritidsaktiviteter för unga – ska självklart inte gå till insatser för att ensamkommande män med klara utvisningsbeslut ska låta bli att begå fler brott!

De medel Agape redan fått i verksamhetsbidrag 2019–2021, hade kunnat hjälpa många ensamkommande med ett humant återvändande. Istället fortsätter alltså Göteborgs stad tillföra ännu mer medel till unga män som inte längre har rätt att vistas i Göteborg eller i Sverige.”

 

Bild: Agneta Kjaerbeck, Facebook

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!