NB Nyhetsbyrån

Ad utrumque paratus…

477C243D-0DF2-4C0B-BF1A-4543029430D7

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-12-04

Idag flaggar många av oss som tillhör något av livregementena. Livgardet – framför allt Livdragonerna – och Livregementets Husarer har högtidsdag idag. Till minne av segern vid Lund den 4 december 1676, det blodigaste fältslag som har utkämpats på svensk mark.

Slaget, där den unge Karl XI prövades ordentligt i spetsen för den svenska hären, var först inte givet att bli en svensk seger. Men till slut fick danskarna, som försökte ta tillbaka Skåne, vika ned sig. Deras befälhavare stupade och danske kungen höll sig i bakgrunden till skillnad mot sin svenske kollega.

Statsöverhuvudens närvaro på slagfältet har historiskt sett i regel god inverkan på stridsmoralen: Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI, Karl XII, Gustav III – och utomlands Fredrik den Store, Napoleon I eller i våra dagar president Zelenskyj i Ukraina. Danske Christian V missade den poängen denna decemberdag för snart 350 år sedan.

Även studenterna vid Lund, universitetet som grundades 1668 i syfte att försvenska de erövrade Skånelanden, tog till vapen och stred på svenskarnas sida. Efter det myntades universitetets devis: ”Ad utrumque (paratus)” – ”Till bådadera beredd”. Alltså både fredliga och krigiska värv.

Krigslyckan som hade gått svenskarna emot fram till Lund vände nu. Skåne förblev svenskt och freden några år senare befästes med ett kungligt bröllop, där Karl XI gifte sig med danske kungens syster Ulrika Eleonora. De två blev med tiden föräldrar till Karl XII.

Och universitetet i Lund förblev svenskt och – kan man hoppas – studenterna hyllar ännu devisen ”ad utrumque”… I vart fall står den där, skriven i sten.

Christopher Jarnvall

Bild: Wikipedia


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021