NB Nyhetsbyrån

Åklagare lägger ner utredning om ordningsvaktsvåld mot gravid kvinna i tunnelbanan

ov

Fredrik Antonsson

- Publicerad 2019-04-03

Åklagaren lägger ner utredningen kring den uppmärksammade incidenten då en gravid kvinna avlägsnades från ett tåg i Stockholm tunnelbana i samband med en biljettkontroll. Händelsen ledde till en livlig diskussion om ordningsvakternas kompetens i flera medier, och demonstrationer organiserades till stöd för kvinnan och mot väktarna. Enligt åklagaren visar undersökningen att kvinnans agerande och beteende skall ha inneburit en icke önskvärd eskalering av händelseutvecklingen.

I februari ingrep ordningsvakter mot en kvinna i samband med en biljettkontroll på ett tunnelbanetåg i Stockholms tunnelbana. Kvinnan kunde inte uppvisa ett giltigt färdbevis, trots flera påstötningar under flera minuters resande. Detta ledde till att ordningsvakterna avlägsnade kvinnan från tåget vid tunnelbanestationen Hötorget.

Avlägsnandet blev tumultartat, då kvinnan blev mycket utåtagerande. Ordningsvakternas agerande ifrågasattes av medier, politiker samt stora delar av allmänheten. Kvinnan var vid tillfället gravid i den åttonde månaden. Kvinnans mörka hudfärg fick många att anse att ordningsvakternas agerande var att betrakta som ett rasistiskt och främlingsfientligt övergrepp. Ordningsvakterna togs ur tjänst efter händelsen, och demonstrationer till stöd för kvinnan arrangerades.

Nu väljer åklagaren att lägga ner undersökningen mot ordningsvakterna. Åklagaren konstarerar att ordningsvakterna har agerat korrekt, och till en början med stort lugn och vänlighet. Åklagaren har efter granskning av allt tillgängligt filmmaterial från händelsen konstaterat att den tumultartade händelseutvecklingen i samband med avlägsnandet orsakades av kvinnan.

Åklagaren anser även att ordningsvakterna inte har använt något allvarligare våld mot den gravida kvinnan. Händelseutvecklingen på tåget och perrongen skall ha föranletts av kvinnans aggressivitet och utåtagerande sätt.

Samtidigt anser åklagaren att biljettkontrollen och ordningsvakterna vid den givna situationen möjligtvis skulle ha låtit den gravida och tillsynes biljettlösa kvinnan resa vidare med kollektivtrafiken utan ett giltigt färdbevis. Detta beroende på att kvinnan var höggravid och reste med ett litet barn.

Fredrik Antonsson


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: [email protected]
Curiositas AB © 2021